Fotorelacja ze spotkania z Andrejem Chadanowiczem

Fotorelacja ze spotkania z białoruskim poetą i tłumaczem Andrejem Chadanowiczem.

Rozmowę przeprowadził Łukasz Jarosz.

Andrej Chadanowicz – poeta, tłumacz poezji, literaturoznawca, eseista. Urodził się 13 lutego 1973 w Mińsku. W 1995 ukończył wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, gdzie przez długi czas wykładał historię literatury francuskiej na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Uczył w słynnym białoruskim Liceum w Mińsku. Prowadził warsztaty przekładowe w Białoruskim Kollegium oraz w Białoruskim PEN Clubie.
Jego wiersze tłumaczono na angielski, czeski, hiszpański, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński i rosyjski. Jest członkiem Związku Pisarzy Białoruskich i Białoruskiego PEN Clubu, a od 2021 roku także członkiem Polskiego PEN Clubu. Przetłumaczył, zaśpiewał i nagrał w języku białoruskim album Mury Jacka Kaczmarskiego. Stworzona przez niego wersja tytułowego utworu stała się nieoficjalnym hymnem białoruskiej opozycji.
Tłumaczył poezję z języka angielskiego (Emily Dickinson, W.B. Yeats, W.H. Auden i inni), rosyjskiego (Osip Mandelsztam, Władimir Majakowski, Iosif Brodski, Giennadij Ajgi), ukraińskiego (Jurij Andruchowycz, Serhij Żadan i inni), francuskiego (Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire i inni) i polskiego (Mickiewicz, Norwid, Fredro, Gałczyński, Miłosz, Szymborska, Herbert, Twardowski, Krynicki, Lipska, Zadura i inni). Za swoje tłumaczenia literatury polskiej otrzymał Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodę polskiego PEN Clubu, a za przekłady Charlesa Baudelaire’a został uhonorowany Nagrodą im. Carlosa Shermana.
Wydał również tom wierszy w języku polskim „Święta Nowego Rocku” (Wrocław 2006) oraz dwujęzyczny tom „Zabawy fantomowe / Фантомныя радасьці” (Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2021). Jest redaktorem poezji, dramatów i esejów, a także tłumaczeń na język białoruski, w tym antologii młodej poezji białoruskiej „Пуп неба”, która ukazała się po polsku jako „Pępek nieba” (Wrocław 2006) oraz antologii polskich opowiadań w białoruskich tłumaczeniach „Dwadzieścia polskich opowiadań” (Дваццаць польскіх апавяданьняў, Mińsk 2007). Przetłumaczył, zaśpiewał i nagrał w języku białoruskim album „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Stworzona przez niego wersja tytułowego utworu stała się nieoficjalnym hymnem białoruskiej opozycji.