Wydawnictwa

Publikacje można nabyć, składając zamówienie na adres mailowy: afront.fundacja@wp.pl wraz z dokonaniem wpłaty na konto bankowe Fundacji: Bank Pekao SA, nr rachunku bankowego: 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339.

Przesyłki wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Fundacji.

UWAGA: Koszt wysyłki za granicę ustalany jest indywidualnie, w zależności od zamówienia

 

Piotr Gajda, „Małpa apokalipsa", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2024.

„Bardzo konsekwentny & mocny, ogołocony z niepotrzebnej metafizyki, rejestr. Przeklęte, zagubione w przestrzeni kosmicznej ciała. Ssaki na wybiegu... Ludzkie, wątpliwe sezony. Inaczej nie mogło i nie może się przecież stać. Woda w stanie ciekłym, Ziemia/skrytka, świadomość wymierania" - napisał o tym tomie Grzegorz Wróblewski.

Piotr Gajda. Urodzony w 1966 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Poeta, autor książek poetyckich „Hostel" (Łódź 2008), „Zwłoka" (Łódź 2010), „Demoludy" (Mikołów 2013), „Golem" (Mikołów 2014), „Śruba Archimedesa" (Łódź 2016), „Człowiek z halabardą" (2020), „Wiązania wodorowe. Wiersze wybrane z lat 2008 – 2020" (Mikołów 2021). Wiersze publikował m.in. w „44”, „Tyglu Kultury”, „Opcjach”, „Toposie”, „Frazie”, „Gazecie Wyborczej”, „Odrze”, „Cegle”, „Ricie Baum”, „Czasie Kultury” oraz w pismach internetowych, m.in. „sZAFa”, „Helikopter”, „Fragment”, w antologii łódzkich debiutantów „Na grani" (Łódź 2008) oraz w antologiach: „Pociąg do poezji. Intercity" (Kutno 2011), „Węzły, sukienki, żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna" (Kutno 2013), „Przewodnik po zaminowanym terenie" (Wrocław 2016), „Ani ziemia jałowa, ani obiecana / Weder wüstes Land noch gelobtes" (Dom Literatury w Łodzi, 2016). W 2018 r. ukazał się tom wierszy „To bruk" (Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi). Laureat Nagrody Otoczaka 2014. Stypendysta Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS w roku 2016. Jego wiersze przetłumaczono na język niemiecki. Prowadzi bloga Hostel – http://pgajda.blogspot.com/.

Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Olgerd Dziechciarz, „Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej”, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023-2024.

„Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej” to licząca ponad tysiąc stron, bogato ilustrowana praca popularno-naukowa, zawierająca wybór tekstów publicystyczno-historycznych autorstwa historyka Olgerda Dziechciarza, które ukazywały się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza na łamach takich czasopism, jak m.in.: „Przegląd Olkuski”, „Ilcusiana”, „Wieści Wolbromskie”, „Wiadomości Zagłębia”, „Trybuna Śląska”. W publikacji czytelnik znajdzie historię olkuskiego powiatu, dzieje miast, dzielnic, wsi i przysiółków historycznej ziemi olkuskiej, czyli obejmującej teren od Sławkowa na zachodzie, Bukowna na południu, Bolesławia, Olkusza, Trzyciąża i Sułoszowy na wschodzie, oraz Klucz, Wolbromia, Pilicy i Żarnowca na północy. Zawiera również biogramy interesujących ludzi regionu – m.in. rycerza rozbójnika Mikołaja Kornicza-Siestrzeńca, historię bytności w Olkuszu cesarza Karola IV Luksemburskiego, losy Adelajdy Heskiej, odrzuconej małżonki króla Kazimierza Wielkiego, opowieść o konstruktorach lotniczych rodem z ziemi olkuskiej Antonim Kocjanie i Ryszardzie Bartlu, materiał o partyzancie Gerardzie Woźnicy „Hardym”, artykuły o Peterze Westenie – założycielu Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, czy wnikliwy esej o przedwojennym wicestaroście Edwardzie Trznadlu. Nie brakuje tu również relacji o wydarzeniach historycznych, jak bitwy bądź potyczki, takie choćby jak bitwa pod Sławkowem, w której załoga zamku w Rabsztynie i olkuscy górnicy dowodzeni przez Kozaka Gabriela Hołubka pobili wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, czy bitwy pod Podlesiem i Krzykawką, a także heroiczna obrona dworu w Glanowie w czasie powstania 1863 r., oraz wizyty na ziemi olkuskiej sławnych ludzi, np. przyszłego papieża Klemensa VIII (Ippolito Aldobrandiniego), Fryderyka Chopina, Adolfa Dygasińskiego,oraz jeszcze wielu niezwykłych ludzi i niecodziennych zdarzeń, jakie miały u nas miejsce.

Mecenasi:
Wsparcie dla inicjatywy wydania książki Srebrna Jura zadeklarowały następujące instytucje i firmy z ziemi olkuskiej: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miejski w Bukownie, Urząd Miasta w Wolbromiu, Urząd Gminy Klucze, Fundacja Kultury ZGH „Bolesław”, PLAST-MET Automotive systems Sp. z o.o., BOLTECH Sp. z o.o., OFNE Emalia Olkusz S.A., Urząd Gminy Bolesław, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., Drukarnia Grafpress w Olkuszu.

Patronat nad wydawnictwem objęła: Ziemia Olkuska: https://www.facebook.com/ziemia.olkuska/

Cena książki: 120 zł w oprawie twardej, 100 zł, w oprawie miękkiej + 20 zł (koszt przesyłki).

Marta Tomczyk-Maryon, „Niebogłos”, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023.

Książka liczy 72 strony, format a5, okładka miękka, ze skrzydełkami. Redakcja i korekta: Agnieszka Zub. Projekt okładki i ilustracje: Małgorzata Piotrowska.
Marta Tomczyk-Maryon (ur. 1968) - poetka, prozaik, blogerka i dziennikarka. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniła również doktorat. Od roku 2010 mieszka w Norwegii. Autorka książek edukacyjnych m.in. „Jak czytać wiersze?” (Interpretacje wierszy) (2006), „Jak czytać wiersze i oglądać obrazy?” (2010) oraz biografii „Wyspiański” (2009). Pisuje horrory i opowiadania kryminalne (dwukrotna laureatka konkursu na opowiadanie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, jeden z nagrodzonych tekstów w: „Zmyślone kroniki kryminalnego Wrocławia. Czas zbrodni”, (2015). Prowadzi blog „Trolle i misie” poświęcony skandynawskiej literaturze dla dzieci i młodzieży (trolleimisie.blogspot.no). W 2015 zdobyła I nagrodę w konkursie poetyckim im. Kazimierza Ratonia. Rok później ukazał się jej tomik wierszy pt. „Sto par bytów”. Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Przemysław Walczak, „Lolobrygida”, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023.

Redaktorem tomu jest Olgerd Dziechciarz. Projekt okładki Katarzyna Kędzierska. Okładka miękka ze skrzydełkami. Przemysław Walczak. Kilkanaście lat temu związał się z Wrocławiem, gdzie mieszka i pracuje. W młodości ktoś mu wywróżył, że napisze książkę. Potraktował to jako zobowiązanie, bo lepsze są spełniające się przepowiednie. Debiutował w roku 2022 powieścią „Wądoły”. Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Jarosław Nowosad, „jest tam ktoś”, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023.


Trzecia książka poetycka Jarosława Nowosada, poety, prozaika, eseisty, krytyka i dziennikarza, członka redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”.

Tom „jest tam ktoś” zawiera 41 wierszy. Redaktorem książki jest poetka Sylwia Jaworska. Projekt okładki: autor.

„Jest tam ktoś. Bez wątpienia jest tam ktoś, kto pisze bardzo dobre wiersze. Dobre, czyli takie, które zostawiają ślad. Poezja Jarosława Nowosada porusza, drąży, nie pozwala o sobie zapomnieć. Możliwe, że świat skończył się wczoraj, wielce prawdopodobne, że Polska jest niczym oprócz słowa, pewne, że diabeł istnieje, i że jesteś nim właśnie ty, drogi czytelniku. Zdziwiony? To dobrze, bo takich zdziwień jest w tym tomie znacznie więcej. jest tam ktoś to podróż, w którą autor zabiera ciebie i mnie, i razem z nami odnajduje się i gubi w meandrach snu i rzeczywistości. Cóż zatem? Zatem bierzcie i czytajcie z tego wszyscy!”

Agnieszka Zub

Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Dariusz J. "Drayer" Drajewicz, "SOMALIA. BLACK HAWK DIED", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023.

„Niniejszy zbiór fotografii, który opatrzyłem tytułem SOMALIA. BLACK HAWK DIED, został wykonany w Somalii: Mogadiszu, Kismaju i Eyl w 2021 r., a więc w podwójnie trudnym czasie, mając na uwadze, po pierwsze, poziom bezpieczeństwa w Somalii, a właściwie jego iluzji, a po drugie, stan zagrożenia epidemicznego z powodu ostrej choroby zakaźnej (COVID-19). Ta kolekcja obrazów to deskrypcja kraju, w którym szukałem degradacji Zachodu, jego upokorzenia i regresu, a jednoczenie hibernacji pozostałości zwesternizowanych, cywilizacyjnych stygmatów. To rodzaj fotograficznej inwentury stanu rozkładu państwa, histerycznego braku bezpieczeństwa i nihilistycznej konfliktowości klanowej. To wreszcie forma fotograficznego protokołu o współczesnej apokaliptycznej drodze ku nieodwracalnej kakotopii, w którym to modelu stosunki społeczne opierają się na czynieniu zła. SOMALIA. BLACK HAWK DIED stanowi intencjonalne nawiązanie do filmu Ridleya Scotta BLACK HAWK DOWN z 2001 roku, ilustrującego bitwę o Mogadiszu w 1993 roku i upadek helikopterów BLACK HAWK. Jest to jedyny obraz Somalii prezentowany w naszej współczesnej kulturze, a mimo to stworzony poza Somalią. Film ten posłużył w mojej pracy jako nośnik tytułowego BLACK HAWKA, usidlonego przez Somalijczyków symbolu potęgi Zachodu, który u Scotta upadł (DOWN), zaś w mojej pracy jego ikona obumarła (DIED). Odwołanie do obrazu Scotta, to korelacja odnośnie do treści i formy. Treścią jest Somalia, ale w mojej pracy, jak też i w opozycji do Scotta, jest ona relacjonowana dosłownie z niej samej. U Scotta takiej Somalii nie ma. Jego film powstał w Maroku. W jego dziele Rabat i Sale starają się tylko imitować Mogadiszu. Związek formalny moich fotografii z dziełem Scotta ma charakter szczególny i polega na zastosowaniu formatu obrazu: 2,39 : 1, który odpowiada anamorfotycznemu wymiarowi zapisu stosowanemu we współczesnym kinie. Format ten został wykorzystany w filmie Scotta BLACK HAWK DOWN i stanowi dominium formalne w moim zbiorze fotografii SOMALIA. BLACK HAWK DIED”. Dariusz J. “Drayer” Drajewicz Fotografik (Akademia Fotografii w Warszawie, Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie specjalizacja z filmoznawstwa), uczestnik wystaw fotograficznych i autor zbiorów fotografii (m.in. arabskojęzycznego albumu: البائدة المدن [Miasta Niezmartwychwstałe], 2021; anglojęzycznego albumu: Somalia. Black Hawk Died, 2023), reportaży, fotoreportaży podróżniczych oraz podcastów radiowych emitowanych w cyklu: Apokalipsa Trzeciego Świata, dr nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), podróżnik (przebywał w ponad 100 krajach świata). Cena: 399 zł + 20 zł koszt przesyłki.

Piotr Grojec, "tylko poza", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023.

Tom zawiera 47 refleksyjnych wierszy, które poruszają, bo są dojrzałe. Z noty redakcyjnej: „Ta książka zaczyna się mocno i równie mocno kończy – słowem, te wiersze są takie jak życie każdego z nas. Niczego mocniejszego dotychczas nie wymyślono. Pomiędzy początkiem i końcem bywa rozmaicie – u jednych skomplikowanie, u drugich niby prosto. Niemniej jedno jest pewne: życie to szalenie trudne wyzwanie, dlatego nie każdy wychodzi zwycięsko z mocowania się z nim. Piotr Grojec umie przekonująco udowodnić, że poznał wiele jego twarzy, a przy okazji samo życie od podszewki. Mamy więc mnóstwo prawdy: smacznej i gorzkiej, ale nigdy mdłej. Choćbyście nie byli głodni, raczcie się poczęstować”.

Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Przemysław Wechterowicz, "Miłość to cyngiel języka, który nie zawodzi", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023.

Przemysław Wechterowicz - pisarz. W zeszłym roku nakładem Fundacji Kultury AFRONT ukazał się jego tom próz poetyckich pt. "Wnętrze mężczyzny jest wspaniałe". Redaktorem niniejszego tomu jest Wojciech Górnaś. Projekt okładki: Bartek Minkiewicz. Cena: 30 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Krzysztof Bencal vel Benon Bunicki, "DEMO(N)", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2023

Krzysztof Bencal vel Benon Punicki ur. w 1983 r. Poeta. Debiutował na łamach "Odry” w grudniu 2010 roku. Wydane tomy: "Ja jestem dziadem, zanim był Cyprian" (jako Benon Punicki), "Sonety hawajsko-sybirskie", "Niosę swój krzyż" (rozdział z "Sonetów hawajsko-sybirskich"), "Choć mam penisa, będę pieścił i nawracał" (rozdział z "Sonetów hawajsko-sybirskich"), "Nie mam swej bohemy" (rozdział z "Sonetów hawajsko-sybirskich"), "To dar być człowiekiem", "Elegia na własną śmierć", Czartydah. Publikacje: 8. Arkusz „Odry”, "Pocztówki literackie K. Maliszewskiego”, "Nowy BregArt”, "Wydawnictwo J”, "Helikopter”, "Antologia Przewodnik po zaminowanym terenie 2”, "Pisarze.pl”, "Migotania”, "Afront” i być może gdzieś jeszcze. Miłośnik emulatorów konsol, zwłaszcza tych starych (np. Pegasus). Mieszka w Oławie. Cena: 40 zł + koszt przesyłki.

Paweł Orzeł, "teksty funeralne", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2022

Nowa książka prozatorska Pawła Orła pt. „teksty funeralne”. Z wydanym przez Fundację w 2020 r. tomem „tekstów seksualnych” stanowi swoisty dyptyk. Na okładce publikacji znajduje się obraz autorstwa Adama Kunikowskiego.

Paweł Orzeł (ur. 1985 w Madrycie). Prozaik, dramatopisarz. Mieszka w Warszawie. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Młodych Poetów. Wydał dramat „Defenestracja” (2005), zbiór opowiadań „Nic a nic” (FORMA 2009) zbiory prozy eksperymentalnej „Cudzesłowa” (FORMA 2010), „Ostatnie myśli (sen nie przyjdzie)” (FORMA 2011), „Arkusz [^pi^gmalion]” (FORMA 2014) i dziennik-niedziennik „Nadgody”. Ponadto w 2020 roku opublikował „teksty seksualne”, a w 2022 „Przedświty”. Jego opowiadania znalazły się w antologiach współczesnych polskich opowiadań: 2011 (FORMA 2011), 2014 (FORMA 2014).

Cena: 40 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Przemysław Wechterowicz, "Wnętrze mężczyzny jest wspaniałe", s. 32, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2022

Tom wierszy Przemysława Wechterowicza "Wnętrze mężczyzny jest wspaniałe". Redaktorem tomu jest Wojciech Górnaś. Okładkę zaprojektował Bartek Minkiewicz.


Cena: 25 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Krzysztof Kocjan, "Żydowski Olkusz", s. 818, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2022

Licząca ponad 800 stron książka pt. „Żydowski Olkusz” to efekt wieloletniej benedyktyńskiej pracy Krzysztofa Kocjana, autora „Zagłady olkuskich Żydów”. Tak o tej obszernej publikacji pisze inicjator jej powstania, prof. Michał Ostrowski: „Obecna wyjątkowa, można chyba powiedzieć monumentalna książka Krzysztofa Kocjana, prezentująca całościowo żydowską społeczność Olkusza przed drugą wojną światową, to kolejny niezwykle ważny krok w jego wysiłkach. Postrzegam ją nie tylko jako utrwalony przed zapomnieniem ważny element naszej historii, ale także, jakże spóźniony, pierwszy olkuski pomnik tragicznie utraconej żydowskiej społeczności naszego miasta. Książka przypomina tysiące konkretnych ludzi, kobiet, mężczyzn i dzieci, z których tylko nieliczni przeżyli okres drugiej wojny, a także związane z nimi setki miejsc, w których żyli, współtworząc nasze miasto. Książka ta jest też zapewne w zamyśle autora darem dla ocalałych z holocaustu i ich potomków w ich próbach rekonstrukcji historii własnych rodzin. Przyjeżdżając (niekiedy pewnie tylko wirtualnie) do Olkusza, będą mogli znaleźć miejsca, w których mieszkali ich przodkowie, i pomodlić się za nich, i wspomnieć ich sąsiadów, o których mogli słyszeć w rodzinnych historiach”. Cena: Publikacja w twardej oprawie – 90 zł (+15 zł koszt wysyłki) Publikacja w miękkiej oprawie – 70 zł (+15 zł koszt wysyłki). UWAGA: Koszt wysyłki za granicę ustalany jest indywidualnie, w zależności od zamówienia.


Roman Wysogląd, "34 kilometry od Pałacu Kultury", s. 250, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2022

Roman Wysogląd urodził się w Krakowie. Jako poeta debiutował w 1970 roku; jako prozaik – dwa lata później. Był współzałożycielem Grupy poetyckiej 848. Wydał: "Przekrętkę" – tom opowiadań (Warszawa 1985), "Moskwę za trzy dni" – powieść (Warszawa 1985), "Obudzonego o zmierzchu" – czarny kryminał (Kraków 1988), "Codziennie i przez cały czas" – powieść (Warszawa 1989), "Dzieci niespecjalnej troski – opowiadania (1989), "Nie ma w nas ciepła" – opowiadania (1990) oraz powieść "Smutne poranki, radosne wieczory" (2015). W 2019 roku Fundacja Kultury AFRONT wydała jego tom wierszy wybranych "Melduję wykonanie zadania", a w 2020 powieść "Chorzy na Polskę". Oprócz wyżej wymienionych prozy ukazały się także jego książki poetyckie: "Na granicy do niczego" (2008), "Ręczna historia hamulca" (2013), "Poetą nie wypada bywać w każdej chwili życia" (2012), "Wiersze tak zwanego pierwszego kontaktu" (2012), "Na chuj poecie wyobraźnia" (2011), "Prawda bez potwierdzenia odbioru" (2012), "Nie istnieje nic konkretnego poza pustką" (2012), "Rozkojarzone drobiazgi z pogranicza snu i wyobraźni" (2012), "Na skrzyżowaniu siebie" (2013). Poza tym wydał też "Poczet potworów krakowskich" (2014), w którym opisał ponad 130 znajomych oraz miejsc w Krakowie szczególnie mu bliskich, z których większość już nie istnieje. Regularnie, co dwa lata, drukuje nowe rzeczy w „Twórczości”. Uhonorowano go także nagrodami: im. Andrzeja Bursy (1986) oraz im. Natalii Gall (także 1986) za najlepszy tom opowiadań w kraju ("Przekrętka").

Cena: 45 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Olgerd Dziechciarz, "Reperkusje. Symfonia wierszy żałosnych", s. 60, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2021

Olgerd Dziechciarz – urodzony w 1968 r. w Olkuszu. Poeta, prozaik, felietonista, bloger, dziennikarz. Autor ośmiu tomików poetyckich, m.in. "Ubyt" (1996), "Autoświat" (2007), "Wiersze (p)różne" (2008), "Galeria Humbug" (2009), "Mniej niż zło" (2011), "Przewrócona ósemka" (2014), zbiorów opowiadań: "Masakra" (2007), "Miasto Odorków" (2009), "poMazaniec" (2009), "Pakuska" (2014) oraz powieści: "Wielkopolski" (2012), "Małopolski" (2013), "Zapolski" (2020). Publikuje też pod pseudonimem – Tytus Żalgirdas.Tłumaczony na języki: angielski, niemiecki i serbski.

Cena: 30 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Rafał Kasprzyk, "Dychotomia", s. 48, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Rafał Kasprzyk – rocznik ‘80. Poeta, społecznik, współorganizator spotkań literackich „u Łuczeńczyka” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie. Zadebiutował w 2018 r. tomem "Interakcje (czyli życie oparte na węglu)". Wiersze publikował m.in. w "Dzienniku Polskim”, "Odrze”, "Frazie” "Helikopterze”, "Tlenie Literackim”, "Arkuszach Literackich”, czy kwartalniku mniejszości polskiej na Ukrainie „Krynica”. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich.

Cena: 25 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Robert Feszak, "Osoba Prywatna", s. 54, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Robert „Robur” Feszak. Urodzony w 1978 r. Poeta, finalista konkursów im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Kazimierza Ratonia. Zwycięzca VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza. Nagrodą Główną było wydanie jego debiutanckiego tomiku "Wnętrza gór". Książka ta została wyróżniona w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy w 2015 r. W 2017 r. nakładem Fundacji Kultury Afront ukazał się drugi tomik wierszy Roberta Feszaka, zatytułowany "Dziś bawiłem się gdzie indziej".

Cena: 25 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Paweł Orzeł, "teksty seksualne", s. 104, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Paweł Orzeł (ur. 1985 w Madrycie). Prozaik, dramatopisarz. Mieszka w Warszawie. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Młodych Poetów. Wydał dramat "Defenestracja” (2005), zbiór opowiadań "Nic a nic” (FORMA 2009) oraz zbiory prozy eksperymentalnej "Cudzesłowa” (FORMA 2010), "Ostatnie myśli (sen nie przyjdzie)” (FORMA 2011), "Arkusz [^pi^gmalion]” (FORMA 2014) i dziennik-niedziennik "Nadgody”. Jego opowiadania znalazły się w antologiach współczesnych polskich opowiadań: 2011 (FORMA 2011), 2014 (FORMA 2014).

Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Olgerd Dziechciarz, "Zapolski", s. 240, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Olgerd Dziechciarz. Prozaik, poeta, felietonista i bloger. Z wykształcenia nauczyciel historii, ale niepraktykujący. Pracował za to w kilkudziesięciu innych zawodach, był m.in.: opiekunem kolonijnym, ratownikiem wodnym, pomocnikiem ślusarza, statystą filmowym, ogrodnikiem i konserwatorem zieleni, barmanem, tragarzem mebli, cieciem na budowie, stróżem w hurtowniach bananów, oleju spożywczego i alkoholu, dozorcą osadników kopalnianych, roznosicielem ulotek, przewodnikiem turystycznym, dziennikarzem i redaktorem, wydawcą oraz współwłaścicielem firmy public relations, urzędnikiem samorządu powiatowego i głównym specjalistą ds. wystawienniczych w galerii sztuki współczesnej (BWA w Olkuszu). Opublikował ponad 30 książek poetyckich, prozatorskich, w tym dwie powieści: "Wielkopolski" i "Małopolski". Niniejszy – "Zapolski" – to trzecia powieść w jego dorobku – z poprzednimi – poza Autorem – nic ją nie łączy.

Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Roman Wysogląd, "Chorzy na Polskę", s. 280, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Roman Wysogląd. Urodził się w Krakowie, jak sam pisze: "podobno 20 lipca 1949 roku. Mnie przy tym w każdym razie nie było.” Później również mało co pamięta; Szkołę Podstawową numer 7, Liceum im. Jana III Sobieskiego: "ocknąłem się w okolicach 1969 roku z piórem w dłoni, pisząc pierwszy, całkowicie grafomański wiersz”. Jako poeta debiutował w 1970 roku; jako prozaik – dwa lata później. Był współzałożycielem Grupy poetyckiej 848. Wydał: "Przekrętkę" – tom opowiadań (Warszawa 1985), "Moskwę za trzy dni" – powieść (Warszawa 1985), "Obudzonego o zmierzchu" – czarny kryminał (Kraków 1988), "Codziennie i przez cały czas" – powieść (Warszawa 1989), "Dzieci niespecjalnej troski" – opowiadania (1989), "Nie ma w nas ciepła" – opowiadania (1990) oraz powieść "Smutne poranki, radosne wieczory" (2015). Oprócz wyżej wymienionej prozy ukazały się także jego tomiki poetyckie: "Na granicy do niczego" (2008), "Ręczna historia hamulca" (2013), "Poetą nie wypada bywać w każdej chwili życia" (2012), "Wiersze tak zwanego pierwszego kontaktu" (2012), "Na chuj poecie wyobraźnia" (2011), "Prawda bez potwierdzenia odbioru" (2012), "Nie istnieje nic konkretnego poza pustką" (2012), "Rozkojarzone drobiazgi z pogranicza snu i wyobraźni" (2012), "Na skrzyżowaniu siebie" (2013). Poza tym wydał też "Poczet potworów krakowskich" (2014), w którym opisał ponad 130 znajomych oraz miejsc w Krakowie szczególnie mu bliskich, z których większość już nie istnieje. Regularnie, co dwa lata, drukuje nowe rzeczy w "Twórczości”. Uhonorowano go także nagrodami: im. Andrzeja Bursy (1986) oraz im. Natalii Gall (także 1986) za najlepszy tom opowiadań w kraju ("Przekrętka").

Cena: 35 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Łukasz Jarosz, "Dzień Liczby Pi", s. 54, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Łukasz Jarosz (1978), poeta, muzyk, laureat Nagrody im. W. Szymborskiej za tom Pełna krew, dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej NIKE. Autor tomów wierszy: "Soma" (2006), "Biały tydzień" (2007), "Mimikra" (2010), "Spoza" (2011), "Wolny ogień" (2011), "Pełna krew" (2012), "Świat fizyczny" (2014), "La forza delle cose" (2015, wydanie trójjęzyczne – polski, włoski, angielski), "Kardonia i Faber" (2015), "Święto żywych" (2016). Jego wiersze tłumaczone były na język chorwacki, włoski, angielski, rosyjski, hiszpański, szwedzki i niemiecki.

Cena: 25 zł + 9 zł koszt przesyłki (ponieważ książka ukazała się w dwóch wersjach kolorystycznych, przy zamawianiu prosimy o dopisek: “biała” lub “czarna”).

Rafał Kierzynka, "Między Styksem a Pilicą", s. 74, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Rafał Kierzynka. Urodzony w 1967 roku, poeta i prozaik. W połowie lat 80. XX w. wraz m.in. z Dariuszem Kosińskim i Bogdanem Dworakiem założył w Zawierciu grupę poetycką “Szalej”. Autor tomów poezji "17 modnych wierszy" (1995) i "Nędza poezji" (2015) oraz zbiorów prozy "Inne zdarzenia" (1998) i "Pod spodem" (2017). Doktor nauk prawnych, zawodowo zajmujący się poszukiwaniem prawdy.

Cena: 20 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Roman Wysogląd, "Melduję wykonanie zadania, 96 wierszy z lat 1970 – 2019 (wybranych sugestywnie oraz insynuacyjnie przez autora)", s. 118, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2020

Roman Wysogląd. Urodził się w Krakowie, jak sam pisze: "podobno 20 lipca 1949 roku. Mnie przy tym w każdym razie nie było.” Później również mało co pamięta; Szkołę Podstawową numer 7, Liceum im. Jana III Sobieskiego: "ocknąłem się w okolicach 1969 roku z piórem w dłoni, pisząc pierwszy, całkowicie grafomański wiersz”. Jako poeta debiutował w 1970 roku; jako prozaik – dwa lata później. Był współzałożycielem Grupy poetyckiej 848. Wydał: "Przekrętkę" – tom opowiadań (Warszawa 1985), "Moskwę za trzy dni" – powieść (Warszawa 1985), "Obudzonego o zmierzchu" – czarny kryminał (Kraków 1988), "Codziennie i przez cały czas" – powieść (Warszawa 1989), "Dzieci niespecjalnej troski" – opowiadania (1989), "Nie ma w nas ciepła" – opowiadania (1990) oraz powieść "Smutne poranki, radosne wieczory" (2015). Oprócz wyżej wymienionej prozy ukazały się także jego tomiki poetyckie: "Na granicy do niczego" (2008), "Ręczna historia hamulca" (2013), "Poetą nie wypada bywać w każdej chwili życia" (2012), "Wiersze tak zwanego pierwszego kontaktu" (2012), "Na chuj poecie wyobraźnia" (2011), "Prawda bez potwierdzenia odbioru" (2012), "Nie istnieje nic konkretnego poza pustką" (2012), "Rozkojarzone drobiazgi z pogranicza snu i wyobraźni" (2012), "Na skrzyżowaniu siebie" (2013). Poza tym wydał też "Poczet potworów krakowskich" (2014), w którym opisał ponad 130 znajomych oraz miejsc w Krakowie szczególnie mu bliskich, z których większość już nie istnieje. Regularnie, co dwa lata, drukuje nowe rzeczy w „Twórczości”. Uhonorowano go także nagrodami: im. Andrzeja Bursy (1986) oraz im. Natalii Gall (także 1986) za najlepszy tom opowiadań w kraju ("Przekrętka").

Cena: 15 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Jarosław Nowosad, "Być i nie być", s. 180, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019

Jarosław Nowosad. Urodzony w 1970 r. Prozaik, krytyk, eseista, dziennikarz, z doskoku również poeta i tekściarz. Opublikował tomiki wierszy "Mogę być" (2006) i "Nic nie płynie" (2011) oraz tom opowiadań "Czarny chevrolet" (2013).

Cena: 30 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Piotr Maur, "Wiersze wagi lekkopółwrednej", s. 74, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019

Piotr Maur (ur. 1963) – opublikował książki "siedemdziesiąt sześć" (1996), "28 i 5" (2002), "Bezmiar miłości" (2006), "Pogrzebowe obrzędy, miłosne ceremonie" (2010), "Po papierosy i z powrotem" (2015). Jego wiersze były tłumaczone na hiszpański, angielski, niemiecki, włoski, serbski, rosyjski. Obecnie mieszka w USA.

Cena: 15 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Kamil Pietrzyk, "Formuła Eden", s. 40, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019

Kamil Krzysztof Pietrzyk (1989 -2020). Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2015 r. ukazał się jego poetycki debiut "Labirynt kretyński". Wiersze publikował m.in. w kwartalniku literacko-artystycznym "Afront” (stale też ukazywały się w nim jego recenzje muzyczne) czy w "Nowym Zagłębiu”. Dwukrotny laureat nagrody specjalnej w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Heleny Snopkiewicz, a także nominowany do nagród i wyróżnień w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu. Druga książka z wierszami, "Formuła Eden", została opublikowana dzięki stypendium Prezydenta Miasta Zawiercie w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Cena: 15 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Dominik Żyburtowicz, "Remedorium", s. 61, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019

Dominik Żyburtowicz (1983), poeta. Pochodzi z Drawska Pomorskiego. Wiersze publikował m.in. w: "Afroncie”, "Akcencie”, "Odrze”, "Twórczości”. Wydał tomy wierszy "Żaglowce" (2015), "Spaceboy" (2017) oraz "Klucze uniwersalne" (2019). Tłumaczony na język angielski, włoski, rosyjski. Mieszka koło Koszalina.

Cena: 15 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Łukasz Jarosz, "Czynności i stany", s. 136, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019

Łukasz Jarosz – urodzony w 1978 roku, poeta, muzyk. Perkusista, wokalista i autor tekstów grup: Chaotic Splutter, Lesers Bend, Mgłowce, Zziajani Porywacze Makowców. Autor tomów poetyckich: "Soma", "Biały tydzień", "Mimikra", "Spoza", "Wolny ogień", "Pełna krew", "Świat fizyczny", "Kardonia i Faber", "Święto żywych", "Stopień pokrewieństwa", laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, dwukrotnie nominowany do Nagrody Nike. Nauczyciel i piwowar domowy. Mieszka w Żuradzie pod Olkuszem.

Cena: 25 zł + 9 zł koszt przesyłki."

Olgerd Dziechciarz, "W Olkuszu, czyli nigdzie. Felietony z lat 2012-2017", s. 168, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2018

Olgerd Dziechciarz – urodzony w 1968 r. w Olkuszu. Poeta, prozaik, felietonista, bloger, dziennikarz. Autor ośmiu tomików poetyckich, m.in. "Ubyt" (1996), "Autoświat" (2007), "Wiersze (p)różne" (2008), "Galeria Humbug" (2009), "Mniej niż zło" (2011), "Przewrócona ósemka" (2014), zbiorów opowiadań: "Masakra" (2007), "Miasto Odorków" (2009), "poMazaniec" (2009), "Pakuska" (2014) oraz powieści: "Wielkopolski" (2012) i "Małopolski" (2013). Publikuje też pod pseudonimem – Tytus Żalgirdas. Współpracował z wieloma gazetami, w których opublikował kilka tysięcy artykułów, reportaży, felietonów, recenzji i wywiadów (m.in. "Tygodnik Powszechny”, "Gazeta Wyborcza”, "Więź”, "Lampa”, "Kwartalnik Powiatu Olkuskiego”, "Ilcusiana”). Wiersze, opowiadania i fragmenty powieści publikował m.in. w: "Akcencie”, "Cegle”, "Toposie”, "Frazie”, "Śląsku”, "Ricie Baum”, "Arteriach”, "Szafie”, "Helikopterze”, "Opcjach”. Tłumaczony na języki: angielski, niemiecki i serbski.

Cena: 30 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Robert Feszak, "Dziś bawiłem się gdzie indziej", s. 50, Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2017

Robert Feszak (Robur) – bielszczanin, urodzony w 1978 r. Laureat konkursów poetyckich im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz im. Janusza Różewicza. Jego debiutancka książka „Wnętrza gór” została wyróżniona w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2015 r. Drukowany we "Frazie” i "Afroncie”.

Nakład wyczerpany.

Iwona Młodawska-Waterson, "Krucza Góra", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2017

Iwona Młodawska-Waterson – filolog i tłumacz języka angielskiego rodem z Krakowa. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz The University of Westminster w Londynie. Autorka wierszy, opowiadań, recenzji, przekładów poezji i tekstów piosenek. Laureatka 37 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Publikacje na łamach "Frazy”, "Galerii”, "Kwartalnika Powiatu Olkuskiego”, "Afrontu”, "Sprzedawczyni Fig” i w materiałach pokonkursowych. Mieszka w Olkuszu.

Nakład wyczerpany.

Kinga Weronika de Walla, "Twarze niedomknięte", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2017

Kinga Weronika de Walla – absolwentka kulturoznawstwa i psychologii społecznej. Ukończyła PSM I stopnia w klasie skrzypiec. Laureatka nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Swoje wiersze prezentowała w prasie literackiej oraz w internetowym Radio Liryka. Uczestniczka festiwalu "Poznań Poetów” w 2013 roku. Współautorka polsko-niemieckiej antologii "Kindheit in Deutschland. Dzieciństwo w Polsce” (Berlin 2015). Laureatka stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. "Twarze niedomknięte” są jej debiutem poetyckim.

Nakład wyczerpany.

Janusz Czerniak, "Szukam w życiu wolnego miejsca. Utwory wybrane", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2017

Janusz Czerniak (1955–2012) – poeta, malarz, muzyk. Utalentowany wszechstronnie. Laureat kilku nagród literackich. Jego specjalnościami były: malarstwo sztalugowe, akwarele, rysunek tuszem, rzeźba w piaskowcu, granicie, drzewie. Autor dwóch tomów poetyckich: "Czarne liście” i "Trzy serca” (wespół z Ireną Włodarczyk i Mariuszem Majtą).

Cena: 40 zł + 9 zł koszt przesyłki.

Krzysztof Kocjan, "Zagłada olkuskich Żydów", Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2017

Drugie, poprawione i znacząco rozszerzone wydanie książki Krzysztofa Kocjana "Zagłada olkuskich Żydów”. Książka liczy ponad 250 stron, zawiera bardzo wiele nieznanych zdjęć i dokumentów. Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu ze środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz wsparciu finansowemu Pani Ewy Kazibut.
Cena: 30 zł + 9 zł koszt przesyłki.