Kontakt

Fundacja Kultury AFRONT
32-332 Bukowno, ul. Wiśniowa 7A
tel. 502 405 437, 668 118 267
e-mail: afront.fundacja@wp.pl

NIP: 637-21-98-591
REGON: 365383662
KRS: 0000636325

Kwartalnik oraz publikacje można nabyć,
składając zamówienie na adres mailowy: afront.fundacja@wp.pl
wraz z dokonaniem wpłaty na konto bankowe:
Bank Pekao SA 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kultury AFRONT, 32-332 Bukowno, ul. Wiśniowa 7A;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@afront.org.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach przesyłania treści marketingowych, celach statystycznych oraz wymiany korespondencji między Panią/Panem a Fundacją Kultury AFRONT;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja Kultury AFRONT. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Fundację Kultury AFRONT wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.