O nas

Fundacja Kultury AFRONT zajmuje się kulturą i sztuką. Nie boimy się wyzwań, niegroźne nam wszelakie rzucane pod nogi kłody, bośmy przyzwyczajeni, a poza tym wiemy, że determinacją i uporem człowiek jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. Jeżeli nie zgadzacie się ze stwierdzeniem, że kultura i sztuka są niepotrzebne, że są afrontem wobec takich ludzkich potrzeb jak pełny brzuch i pusta głowa, jeśli chcecie działać, zapraszamy do współpracy.

Cele Fundacji:

1. Działalność na rzecz kultury i sztuki.

2. Wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz wszelkich działań zmierzających do rozwoju i promocji szeroko pojętej kultury poprzez promowanie, inicjowanie i kreowanie działań na ich rzecz.

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, świadomości narodowej, regionalnej i kulturowej.

4. Działalność na rzecz wymiany kulturowej: promocji kultury polskiej za granicą, kultur innych narodów w Polsce, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej.

5. Wspieranie artystów, twórców i szeroko pojętej działalności artystycznej. Integracja twórców, działaczy, podmiotów kulturalnych i turystycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

6. Inicjowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi turystyki.

7. Przeciwdziałanie poprzez kulturę i sztukę problemom społecznym i wykluczeniom.

8. Ochrona dziedzictwa narodowego i kultury materialnej.

Zarząd Fundacji:

Olgerd Dziechciarz – prezes

Urodzony w 1968 r. w Olkuszu. Poeta, prozaik, felietonista, bloger. Z wykształcenia nauczyciel historii (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Publikuje też pod pseudonimem Tytus Żalgirdas.

Autor książek popularyzujących dzieje ziemi olkuskiej: „Średniowieczne mury Olkusza” (1995, 1999), „Heretycy regionu olkuskiego” (1998), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom I. Olkusz” (2000, 2003)), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1. Gminy Klucze i Pilica” (2000), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy: Bolesław, Bukowno i Sławków” (2001), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Sławni, mniej sławni, niesławni” (2003), „Olkuskie ongiś i dziś” (2008), „Po szlakach turystycznych Gminy Olkusz. Przewodnik”, bd, (współpraca Jacek Sypień), „Pamięć śladów. Śladami pamięci. Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Olkuskiej” (2015, współautor Jacek Sypień), czterech tomów felietonów: „Siodłanie krowy, czyli artykuły ostatniej potrzeby” (2003), „Partykularne interesy” (2005), „Olkusz dla opornych” (2006), „Olkusz dla średnio zaawansowanych” (2011); ośmiu tomików poetyckich: „Ubyt” (1996), „Podmioty codziennego użytku” (1999), „Autoświat” (2007), „Wiersze (p)różne” (2008), „Galeria Humbug” (2009), „Mniej niż zło” (2011), „Przewrócona ósemka” (2014), „MITYfikacje” (2016 – ten ukazał się pod pseudonimem Tytus Żalgirdas); zbiorów opowiadań: „Masakra” (2007), „Miasto Odorków” (2009), „poMazaniec” (2009), „Pakuska” (2014), wyboru humoresek „Graf von Mann” (2007) oraz powieści: „Wielkopolski” (2012) i „Małopolski” (2013).

Ponadto zredagował kilkadziesiąt książek, m.in.: Jan Jarno „Wspomnienia żołnierza oddziału partyzanckiego »Babinicz« 106. DP Armii Krajowej” Olkusz 1999, „Olkusz; Zagłada i pamięć” (2007, praca zbiorowa, współredakcja), albumy „Jacek Taszycki. Rysunki” (2005), „Jacek Taszycki. Malarstwo” (2006), Kinga i Ignacy Kościńscy „Maria Płonowska. Malarstwo” (2005), Mosze Berger „W tajgach Sybiru” (2005, redakcja zespołowa), Grzegorz Biliński „Wiejskie budownictwo drewniane i jego stan na ziemi olkuskiej” (2011), Henryk Osuch „Życie Emalierni” (2013), „Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej” (2014), Jarosław Nowosad „Czarny chevrolet” (2013).

Od 1990 roku współpracował z wieloma gazetami, w których opublikował kilka tysięcy artykułów, reportaży, felietonów, recenzji i wywiadów (m.in. „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „Więź”, „Lampa”, „Trybuna Śląska”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Wiadomości Zagłębia”, „Przegląd Olkuski”, „Ziemia Olkuska”, „Kwartalnik Powiatu Olkuskiego”, „Ilcusiana”).

Wiersze, powiadania i fragmenty powieści publikował m.in. w: „Akcencie”, „Cegle”, „Toposie”, „Frazie”, „Śląsku”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Ricie Baum”, „Arteriach”, „Migotaniach, Przejaśnieniach”, „Szafie”, „Helikopterze”, „Opcjach”, „PKPzinie”, „Korespondencji z Ojcem” (niektóre wiersze podpisuje pseudonimem Tytus Żalgirdas) i wielu antologiach (m.in.: „Próby. X-lecie Klubu Literackiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. 1982-1992. Olkusz 1993, „Dać świadectwo. 1998-2002. Wybór wierszy laureatów”, Kraków 2003, „Fascynacje. X-lecie Klubu Literackiego MOK w Olkuszu. 1992-2002”, Olkusz 2003, „Dać świadectwo. Wybór wierszy laureatów 2003-2007”, Kraków 2007, „Poeci olkuscy”, Olkusz 2009, „Łódź. Tkanina z wadami”, Łódź 2015, „Przewodnik po zaminowanym terenie. Helikopter – antologia tekstów z lat 2011-2015, Wrocław 2015).

Autor kilkudziesięciu wstępów do książek (m.in. „Pamiętników Lali Majewskiej. 1929-1933”), w tym głównie katalogów poplenerowych (Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Srebrne Miasto” Olkusz) i do wystaw polskich artystów (Dorota Waligóra, Stanisław Stach, Andrzej Czarnota, Andrzej Kacperek, Stanisław Cholewa).

Autor wielu artykułów naukowych, np. „Olkusz w latach Wielkiej Wojny” (współautor Jerzy Roś), „Wartościowy typ urzędnika: działalność publiczna i społeczna Edwarda Trznadla – urzędnika państwowego w Zagłębiu Dąbrowskim i Małopolsce Zachodniej (powiaty: olkuski, będziński i zawierciański – okres międzywojenny) [w;] „Regionalizm w szkolnej edukacji. Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza – Będzin 2009: „Początki prasy na ziemi olkuskiej – konfrontacja niemożności z historią [w;] „Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie”, Sosnowiec 2008, „Fatum, czyli olkuskie tropy w literaturze polskiej [w:] „Zapisane w krajobrazie. Literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś”, Kraków-Bukowno 2008.

Tłumaczony na języki: angielski, niemiecki i serbski.

W latach 2002-2009 stały felietonista Gazety Krakowskiej (w dodatku „Małopolska Zachodnia”).

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jeden ze współtwórców Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”. Od 2001 r. instruktor ds. wystawienniczych w Małopolskiej Galerii Wystaw Artystycznych w Olkuszu (obecnie Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu).

W 2013 roku tzw. Nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza (Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus) otrzymała Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania polsko-żydowskiego. W 2006 r. otrzymał Olkuską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich.

Od 2005 r. wraz z poetą Łukaszem Jaroszem organizuje w ramach Galerii Literackiej przy BWA Olkusz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Redaktor techniczny książek poetyckich wydawanych przez Galerię Literacką przy GSW BWA w Olkuszu.

Blog, Facebook i Twitter:

http://wolkuszuczylinigdzie.salon24.pl/
https://pl-pl.facebook.com/olgerd.dziechciarz
https://pl-pl.facebook.com/pakuska.olgerd.dziechciarz
https://pl-pl.facebook.com/ziemia.olkuska
https://twitter.com/odziechciarz

 

Agnieszka Zub – wiceprezes

Ukończyła studia polonistyczne i dziennikarskie. Przez cztery lata była redaktorem naczelnym „Kwartalnika Powiatu Olkuskiego”, kulturalnego czasopisma promującego lokalnych twórców. Wchodziła w skład redakcji „Ziemi Olkuskiej”, współpracowała z „Przeglądem Olkuskim”. Sekretarz redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”, redaktor naczelna „Głosu Bukowna”.

 

Jarosław Nowosad – członek Zarządu

Urodzony w 1970 r. Prozaik, krytyk, eseista, dziennikarz, z doskoku również poeta i tekściarz. Opublikował tomiki wierszy „Mogę być” (2006) i „Nic nie płynie” (2011) oraz tom opowiadań „Czarny chevrolet” (2013). Był w składach redakcji „Ziemi Olkuskiej” i „Kwartalnika Powiatu Olkuskiego”, pisywał dla „Przeglądu Olkuskiego”, „Opcji”, „Śląska” i „Lampy”. Mieszka i pracuje w Olkuszu.

O „Czarnym chevrolecie”:

Ameryka lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to bardziej mit niż czas i miejsce, dokąd mógłby nas przenieść odpowiedni wehikuł (kiedy zostanie już wynaleziony). Jednak nie zapominajmy, że kulturę kształtują głównie mity. Swą żywotność potwierdzają co jakiś czas, powracając w muzyce, kinie czy modzie.

Pojazd, którym odbyłem swoją podróż, nie miał silnika ani kół. Składał się z podążającej w górę strzałki szybkościomierza, muzyki w radioodtwarzaczu i słów wystukiwanych na klawiaturze.

Takie słowa umieściłem z tyłu okładki mojego zbioru opowiadań, zatytułowanego „Czarny chevrolet”. W pewnym sensie podsumowują one zawartość książki. Złożyły się na nią – jak nazwałem je na „grzbiecie” tomu – „historie amerykańskie”.

Jak powstały? Stworzyłem kilku fikcyjnych bohaterów, których młodość przypadła na amerykańskie lata 60./70. XX wieku, a wiek dojrzalszy – na lata 80. Następnie pozwoliłem, by opowiedzieli mi o sobie. Większość spisanych przeze mnie historii wydarzyła się jednak naprawdę (pozostałe zaś – co najmniej mogły się wydarzyć), tyle że przeważnie w Polsce.

Dedykując egzemplarz książki znakomitemu poecie Jackowi Podsiadło, użyłem następujących słów: „Niegdyś napiłem się kompotu z orangutana. Po latach napisałem coś takiego”. Faktycznie, gdy byłem studentem, zafascynowały mnie „amerykańskie” i „neohippisowskie” wiersze Podsiadły zamieszczone w jego wczesnych tomikach, takich jak właśnie „Kompot z orangutana”. Przeczytane niewiele wcześniej (tj. pod koniec czasów licealnych) utwory poetyckie Doroty Betlewskiej-Gutowskiej z tomu „Niebieska tancbuda” może nie stały się dla mnie aż taką fascynacją, jednak sama ich koncepcja dała mi do myślenia. Zamarzyło mi się, by ktoś zrobił podobną rzecz, ale w prozie. Latami czekałem na taką prozę, ale zdaje się, że jakoś nikt się nie kwapił do jej napisania. W końcu więc sam postanowiłem to zrobić – po swojemu i nie do końca serio…

Opowiadania zamieszczone w tomie „Czarny chevrolet” zacząłem spisywać w roku 1997 i praca ta (z rożnych względów) przeciągnęła się aż do końca pierwszej dekady XXI wieku. W 2013 roku pojawiła się możliwość ich wydania i tak ukazała się ta książka. Ponieważ obecnie jej nakład jest praktycznie wyczerpany, aż do odwołania udostępniam ją tu do bezpłatnego ściągnięcia w formie e-booka (PDF).

Życzę przyjemniej przejażdżki moim czarnym chevroletem!

Jarosław Nowosad – Czarny Chevrolet

 

Logo Fundacji: prof. Grzegorz Biliński