Agnieszka Zub – wiceprezes

Agnieszka Zub – fundator, wiceprezes

Ukończyła studia polonistyczne i dziennikarskie. Przez cztery lata była redaktorem naczelnym „Kwartalnika Powiatu Olkuskiego”, kulturalnego czasopisma promującego lokalnych twórców. Wchodziła w skład redakcji „Ziemi Olkuskiej”, obecnie współpracuje z „Przeglądem Olkuskim”. Sekretarz redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”.