Chcą zlikwidować Galerię BWA w Olkuszu!

W ostatnich dniach w Olkuszu podejmowane są działania zmierzające do likwidacji Galerii Sztuki Współczesnej BWA, najważniejszej instytucji kulturalnej ziemi olkuskiej! Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu jest instytucją ponadlokalną, ogólnopolską, w której swoje prace wystawiają artyści o randze międzynarodowej, i próba sprowadzania jej do poziomu małej galerii przy Miejskim Ośrodku Kultury, odebranie jej statusu, jakim cieszy się legendarna marka BWA (Biuro Wystaw Artystycznych), to skandal na niewyobrażalną skalę!!

Publikujemy dzisiejsze oświadczenie GSW BWA, dotyczące całej sprawy.

„W związku z zawirowaniami wokół Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu, którą planuje się zlikwidować i stworzoną na jej bazie nową instytucję wcielić pod Miejski Ośrodek Kultury, dementujemy plotki, że dyrektor Galerii artysta plastyk Stanisław Stach odchodzi na emeryturę; Dyrektor Stanisław Stach osiągnie niedługo wiek emerytalny, ale zgodnie z przepisami nie musi rezygnować ze stanowiska i nie zamierza tego zrobić. Dyrektor Stanisław Stach był pomysłodawcą i założycielem olkuskiej Galerii BWA, czuje się z nią związany emocjonalnie i nie zamierza pozostawić jej samej w tak trudnej dla niej sytuacji.

Fundacja Kultury AFRONT wspiera Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu oraz jej dyrektora Stanisława Stacha i wszystkich pracowników BWA w tych trudnych dla Galerii okolicznościach.

Protestujemy przeciwko niszczeniu takiej znanej marki, jaką w Polsce jest BWA Olkusz!!!

Nie pozwólmy zniszczyć tej cennej instytucji!!!

Fundacja Kultury AFRONT