Dyskusja za nami, następne przed nami!

Za nami dyskusja „Kultura w Olkuszu, a może Miasto Kultury Olkusz”. Debata odbyła się 1 kwietnia 2017 w sali wystawowej GSW BWA przy ul. Szpitalnej w Olkuszu, w kameralnym gronie ludzi kultury ziemi olkuskiej. Inicjatywa ma być kontynuowana.

Organizatorami spotkania były Fundacja Kultury „Afront” i Galeria BWA. W gronie dyskutujących nie mogło więc zabraknąć (i nie zabrakło) zarządu fundacji, jak również dyrektora galerii Stanisława Stacha. Przybyli przedstawiciele miejscowych placówek kulturalnych, jak i pojedynczy przedstawiciele środowisk twórczych oraz pedagogicznych.
Wbrew obawom, temat niedostatecznego finansowania kultury, choć obecny w dyskusji, nie zdominował jej. Mówiono o wielu problemach, takich jak brak zainteresowania inicjatywami kulturalnymi ze strony władz („We Francji nie ma mowy, aby na otwarciu wystawy sztuki nie zjawił się mer miasta!” – zauważył jeden z dyskutantów), niedostatki edukacji kulturalnej w szkołach, niedoinformowanie potencjalnych odbiorców wszelkich dziedzin sztuki o dostępnej w Olkuszu całkiem bogatej ofercie kulturalnej etc.
Mimo, że nieraz dyskusja osiągała bardzo wysoką temperaturę, na szczęście nie przerodziła się w jałową „pyskówkę”. Przyczyniła się do tego nie tylko moderacja (szczególnie ze strony prezesa Fundacji „Afront”). Sami uczestnicy starali się wzajemnie mitygować, kiedy górę zaczynały brać emocje. Kilkakrotnie podkreślono przy tym potrzebę jedności w środowisku kulturalnym, jeśli ma ono w przyszłości skutecznie lobbować za rozwiązaniami korzystnymi dla rozwoju lokalnej kultury.
Spotkanie zakończył koncert zespołu Po Burzy, działającego w Bukownie. Grupa wykonuje poetyckie piosenki w stylistyce, określanej niegdyś jako „Kraina Łagodności”. Podczas koncertu zespół promował swoją debiutancką płytę, o której wkrótce napiszemy więcej.
Wobec mnogości podniesionych w dyskusji tematów zadecydowano, że kolejne dyskusje powinny się odbywać periodycznie, przynajmniej raz na kwartał. Najlepiej przy tym, by każda z nich miała z góry określoną tematykę, co pozwoliłoby uniknąć „skakania po tematach”.
Najbliższy panel dyskusyjny planowany jest na czerwiec. Tematem ma być kwestia poprawy obiegu informacji dotyczącej kultury. Wydaje się, że to sprawa bardzo pilna. Bez sprawnego powiadamiania mieszkańców ziemi olkuskiej o wydarzeniach oraz inicjatywach kulturalnych nie ma mowy o zwiększonym zainteresowaniu kulturą. A kultura istnieje przecież dla odbiorcy i bez niego traci sens.
Zatem do zobaczenia w czerwcu, być może w nieco szerszym gronie!

tekst: Jarosław Nowosad

zdjęcia: OD, JN, AZ