Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

Informujemy, że finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia, Olkusz 2018, odbędzie się 30 listopada, godz. 17.00 w siedzibie Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia odbył się po raz pierwszy w 2005 roku, w tym roku mamy jego XIV edycję. Od drugiej edycji w organizacji konkursu pomaga Stowarzyszenie FRAZA z Rzeszowa, wydawca kwartalnika o tej samej nazwie. Patronem medialnym konkursu jest Kwartalnik literacko-artystyczny AFRONT.

Program finału:

Przypomnienia sylwetki patrona konkursu Kazimierza Ratonia: głos zabiorą zawierciański pisarz i publicysta Bogdan Dworak, który znał poetę osobiście, oraz dr Magdalena Boczkowska, literaturoznawca, autorka wydanej w formie książki pracy doktorskiej o Ratoniu, a także redaktorka tomu „Dzienników” zawierających wspomnienia, notatki oraz artykuły prasowe poety.

Prezentacja poezji jurorów XIV OKP im. Ratonia, czyli Małgorzaty Lebdy i Macieja Meleckiego. Wystąpienie profesor Magdaleny Rabizo-Birek.

Prezentacja tomu wierszy laureata poprzedniej edycji konkursu; Michał Banaszak, laureat pierwszej nagrody w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia, przeczyta kilka wierszy z tomu „Miejsca”, który wydany został w cyklu Biblioteka Galerii Literackiej przy BWA w Olkuszu i Biblioteka „Frazy”.

Rozdanie nagród w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni i wyróżnieni przeczytają wybrane wiersze.

Fot. Erazm Ciołek