Janusza Czerniaka „Utwory wybrane” – inicjatywa wydawnicza

Późną wiosną 2017 r. minie piąta rocznica śmierci olkuskiego poety, malarza, rzeźbiarza i muzyka Janusza Czerniaka. Ten artysta pozostawił po sobie wiele bardzo dobrych wierszy, których tylko niewielka część znalazła się w jego jedynym indywidualnym tomiku poetyckim pt. „Czarne liście”. Tom ten ukazał się wiele lat temu, w skromnym nakładzie 200 egzemplarzy, i dziś jest już nieosiągalny. Cześć wierszy znaleźć można w wydawnictwach zbiorowych, antologiach i prasie, ale większość pozostaje w maszynopisach.
Janusz Czerniak był znany i ceniony wśród mieszkańców Olkusza. Niestety za życia nie doczekał się takiego uznania w Polsce, na jakie zasługuje. Fundacja Kultury AFRONT powstała niedawno, jeszcze niewiele zdziałaliśmy, ale co do jednego nie mieliśmy wątpliwości – chcemy zacząć od czegoś szczególnego, a tym będzie piękna książka wyjątkowego człowieka, jakim był Janusz Czerniak! Prace redakcyjne nad książką już trwają. Tom redaguje znakomity poeta i prozaik Jarosław Nowosad, a notę o autorze przygotuje najbardziej znany olkuski poeta, laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej – Łukasz Jarosz. Kinga, córka poety, udostępniła nam cały dorobek artystyczny ojca (setki wierszy w kilku opasłych segregatorach). Jesteśmy przekonani, że przygotowywany tom będzie prawdziwym wydarzeniem artystycznym nie tylko dla Olkusza, ale dla całej polskiej poezji.
Janusz Czerniak odszedł od nas nagle – mając zaledwie 56 lat. Jego ukochane miasto, które opisywał w licznych wierszach, które malował i o którym śpiewał, przygrywając sobie na gitarze, nie zdążyło mu się odwdzięczyć za to, co dla niego zrobił. Sądzimy, że piąta rocznica śmierci artysty, która mnie w czerwcu 2017 r., będzie piękną okazją do przypomnienia tego świetnego, niestety powoli zapominanego poety oraz jego dorobku.
Książka będzie starannie wydana, w twardej oprawie, na dobrym papierze; liczyć będzie ok. 300 stron i obok wybranych wierszy i opowiadań – bo Janusz Czerniak parał się i prozą – wzbogacona zostanie w reprodukcje jego obrazów i rysunków. Będzie ona stanowić wspaniały prezent dla każdego wielbiciela mowy wiązanej, a dla bliskich i przyjaciół Janusza – pamiątkę po tym niezwykłym człowieku.
Trudno już teraz oszacować koszt wydania książki, ale wiadomo, że nie będzie on mały. Liczymy więc na pomoc wszystkich tych, którzy znali Janusza Czerniaka, przyjaźnili się z nim, cenili jego twórczość, a jeśli nie mieli okazji się z nim spotkać, to może teraz zechcą przyczynić się do tego, by pamięć o nim nie zaginęła. Wpłatę rzędu 40 zł traktować będziemy jako opłatę za 1 egzemplarz wydanej książki.

Wpłaty na ten cel prosimy przekazywać na konto Fundacji Kultury Afront:
Bank Pekao SA 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339
z dopiskiem: „wpłata na działalność statutową – książka Janusza Czerniaka”.

W wydanej książce znajdzie się informacja o mecenasach (chyba, że osoba lub instytucja wpłacająca zechce być anonimowa). Za wszelkie okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.
A 10 czerwca 2017 r. spotkamy się na promocji książki Janusza Czerniaka w Galerii BWA w Olkuszu, jego ostatnim miejscu pracy, w którym tak dobrze się czuł i gdzie wciąż jest pamiętany i wspominany.

Na zdjęciu Janusz Czerniak.

fot. Barbara Sygulińska