Spotkanie autorskie Olgerda Dziechciarza – zaproszenie

Zapraszamy 20 kwietnia (sobota), o godz. 18.00, do Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu (ul. Szpitalna 34) na spotkanie autorskie z historykiem Olgerdem Dziechciarzem i jego monografią „Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej”! To 1058 stron o dziejach naszego regionu!

„Srebrna Jura. Szkice o ziemi olkuskiej”, to licząca ponad tysiąc stron, bogato ilustrowana praca popularno-naukowa, zawierająca wybór tekstów publicystyczno-historycznych autorstwa historyka Olgerda Dziechciarza, które ukazywały się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza na łamach takich czasopism, jak m.in.: „Przegląd Olkuski”, „Ilcusiana”, „Wieści Wolbromskie”, „Wiadomości Zagłębia”, „Trybuna Śląska”. W publikacji czytelnik znajdzie historię olkuskiego powiatu, dzieje miast, dzielnic, wsi i przysiółków historycznej ziemi olkuskiej, czyli obejmującej teren od Sławkowa na zachodzie, Bukowna na południu, Bolesławia, Olkusza, Trzyciąża i Sułoszowy na wschodzie, oraz Klucz, Wolbromia, Pilicy i Żarnowca na północy. Zawiera również biogramy interesujących ludzi regionu – m.in. rycerza rozbójnika Mikołaja Kornicza-Siestrzeńca, historię bytności w Olkuszu cesarza Karola IV Luksemburskiego, losy Adelajdy Heskiej, odrzuconej małżonki króla Kazimierza Wielkiego, opowieść o konstruktorach lotniczych rodem z ziemi olkuskiej Antonim Kocjanie i Ryszardzie Bartlu, materiał o partyzancie Gerardzie Woźnicy „Hardym”, artykuły o Peterze Westenie – założycielu Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, czy wnikliwy esej o przedwojennym wicestaroście Edwardzie Trznadlu. Nie brakuje tu również relacji o wydarzeniach historycznych, jak bitwy bądź potyczki, takie choćby jak bitwa pod Sławkowem, w której załoga zamku w Rabsztynie i olkuscy górnicy dowodzeni przez Kozaka Gabriela Hołubka pobili wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, czy bitwy pod Podlesiem i Krzykawką, a także heroiczna obrona dworu w Glanowie w czasie powstania 1863 r., oraz wizyty na ziemi olkuskiej sławnych ludzi, np. przyszłego papieża Klemensa VIII (Ippolito Aldobrandiniego), Fryderyka Chopina, Adolfa Dygasińskiego,oraz jeszcze wielu niezwykłych ludzi i niecodziennych zdarzeń, jakie miały u nas miejsce.

Mecenasi, dzięki którym ukazała się książka:
Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miejski w Bukownie, Urząd Miasta w Wolbromiu, Urząd Gminy Klucze, Fundacja Kultury ZGH „Bolesław”, PLAST-MET Automotive systems Sp. z o.o., BOLTECH Sp. z o.o., OFNE Emalia Olkusz S.A., Urząd Gminy Bolesław, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., Drukarnia Grafpress w Olkuszu, Księgarnia PEGAZ w Olkuszu.

Patronat nad wydawnictwem objęła: Ziemia Olkuska: https://www.facebook.com/ziemia.olkuska/