Spotkanie z Kariną Stempel – galeria

W miniony piątek, 19 maja, w olkuskim PTTK odbył się wykład Kariny Stempel zatytułowany: Rumunia po polsku, czyli „kraj smutny, pełen humoru”. W ramach wykładu autorka opowiadała o swoich wyprawach do Rumunii oraz zaprezentowała zdjęcia wykonane podczas tychże wyjazdów naukowych.
Prezentacja została przygotowana w ramach grantu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018 (1bH 15 0354 83).
Organizatorzy spotkania: Fundacja Kultury AFRONT oraz olkuski PTTK.

 

 

 

 

fot. Przemysław Gancarczyk, Agnieszka Zub