Nowe wydawnictwo: Krzysztof Kocjan „Zagłada olkuskich Żydów”

Kolejna publikacja wydana przez Fundację Kultury AFRONT. Ukazało się drugie, poprawione i znacząco rozszerzone wydanie książki Krzysztofa Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów”. Książka liczy ponad 250 stron, zawiera bardzo wiele nieznanych zdjęć i dokumentów. Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu ze środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz wsparciu finansowemu Pani Ewy Kazibut. Wydawnictwo zaprezentowano…