AFRONT w Mikołowie – zaproszenie na promocję 1. numeru kwartalnika literacko-artystycznego „AFRONT”

Instytut Mikołowski i Fundacja Kultury AFRONT zapraszają na promocję pierwszego numeru kwartalnika literacko-artystycznego   AFRONT  W spotkaniu udział wezmą:                                                          Olgerd Dziechciarz                                                        (red. naczelny)                                                      oraz…