• aktualności

    Promocja „AFRONTU” nr 2 w Mikołowie – galeria zdjęć

    W piątek, 3 listopada, byliśmy w Mikołowie na spotkaniu z Petrem Hrušką, w związku z promocją tomu jego wierszy pt. „Darmaty” (tłum. z języka czeskiego: Franciszek Nastulczyk, wyd. Instytut Mikołowski, 2017). Spotkanie było połączone z promocją drugiego numeru AFRONTu, w którym znalazły się nowe wiersze Petra Hruški w tł. m.in. Franciszka Nastulczyka, również obecnego tego wieczoru w Instytucie Mikołowskim. Petr Hruška – czeski poeta, autor scenariuszy, historyk i teoretyk literatury. Ukończył VSB (AGH) w Ostrawie (1987 r., inż.), Fakultet Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego (1994 r., język czeski i literatura, mgr) i Fakultet Filozoficzny Uniwersytetu Masaryka (studium doktoranckie, 2003 r., dr). Pracuje w Instytucie Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, przedmiotem jego…