Ukazał się tom wierszy Rafała Kasprzyka „Dychotomia”

Przed kilkoma dniami ukazała się najnowsza publikacja książkowa Fundacji Kultury AFRONT – tom wierszy Rafała Kasprzyka, pt. „Dychotomia” (Bukowno 2020). Redaktorem tomu jest Olgerd Dziechciarz, projekt okładki i grafika: Magdalena Rechłowicz.

Rafał Kasprzyk. Rocznik ‘80. Poeta, społecznik, współorganizator spotkań literackich „u Łuczeńczyka” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie. Zadebiutował w 2018 r. tomem Interakcje (czyli życie oparte na węglu). Wiersze publikował m.in. w „ Dzienniku Polskim”, „Odrze”, „Frazie” „Helikopterze”, „Tlenie Literackim”, „Arkuszach Literackich”, czy kwartalniku mniejszości polskiej na Ukrainie „Krynica”. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich.

Książkę można nabyć, składając zamówienie na adres mailowy: afront.fundacja@wp.pl wraz z dokonaniem wpłaty 25 zł (+ 9 zł koszt przesyłki) na konto bankowe Fundacji:Bank Pekao SA, nr rachunku bankowego: 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339.

Przesyłki wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.