AFRONT nr 1-2(16-17)/2022
| |

AFRONT nr 1-2(16-17)/2022

UkazaÅ‚ siÄ™ najnowszy, 292 – stronicowy numer „Afrontu”! W części poetyckiej znajdziecie m.in. nowe wiersze: Marcina Åšwietlickiego, Genowefy Jakubowskiej-FijaÅ‚kowskiej, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Klausa Merza (tÅ‚. Ryszard Wojnakowski), Macieja Meleckiego, Andrzeja MuszyÅ„skiego, Rosy Berbel (tÅ‚. PaweÅ‚ OrzeÅ‚), Kazimierza Kyrcza Jr., Adriana Korlackiego, MaÅ‚gorzaty Osowieckiej, Jacka Kowalskiego, Krzysztofa Bencala, Julii Rybickiej, Łukasza KamiÅ„skiego, Anny Augustyniak, MirosÅ‚awa Gabrysia, Agnieszki…

AFRONT nr 2-3(14-15)/2021
| |

AFRONT nr 2-3(14-15)/2021

Przed kilkoma dniami ukazaÅ‚ siÄ™ najnowszy numer kwartalnika literacko-artystycznego „AFRONT”! W bieżącym wydaniu dużo dobrej poezji i prozy polskiej i zagranicznej, eseje, recenzje itd. Autorzy części poetyckiej: Joanna Oparek, Piotr Gajda, RadosÅ‚aw WiÅ›niewski, PaweÅ‚ OrzeÅ‚, Mira Król, Zhou Zan (Chiny), Piotr PiÄ…tek, Francisco Javier Navarro Prieto (Hiszpania), Weselin Chanczew (BuÅ‚garia), Jekatierina PolaÅ„ska (Rosja), Arkadiusz Aulich,…

AFRONT nr 1-2(10-11)/2020

AFRONT nr 1-2(10-11)/2020

UkazaÅ‚ siÄ™ Å›lÄ…ski podwójny numer „Afrontu”. Na 260 stronach mnóstwo poezji, tekstów prozatorskich, recenzji, duży blok wspomnieniowy o tragicznie zmarÅ‚ym poecie Arkadiuszu Kremzie. Jest też co pooglÄ…dać, m.in. prace MichaÅ‚a Kwarciaka, PawÅ‚a Wróbla i Adama Pociechy.Prezentujemy okÅ‚adki do części: PROZA i POEZJA z obrazamiMichaÅ‚a Kwarciaka.

AFRONT nr 1(7)/2019

AFRONT nr 1(7)/2019

Niniejszy numer czasopisma obejmuje twórczość i tematykÄ™ gÅ‚ównie kobiecÄ…. W numerze 1(7)/2019, na 160 stronach, m.in.: POEZJA: Genowefa Jakubowska-FijaÅ‚kowska,  Marta Podgórnik, Mirka Szychowiak, Nancy Morejón, Magdalena GaÅ‚kowska, Karina Stempel, Pascale Petit,  Bianka Rolando, Joanna Fligiel, Asja Bakić, Marta Jurkowska, Teresa Radziewicz, Klaudia Rogowicz, Anna Sierka, Natalia Dziuba, Agnieszka Rykowska-Kowalik, Aleksandra KoÅ‚odziejek, Iwona Åšmigiel PROZA: Joanna…

AFRONT nr 3(6)/2018

AFRONT nr 3(6)/2018

W numerze 3(6)/2018, na 186 stronach, m.in.: POEZJA: Ewa Sonnenberg, Łukasz Jarosz, Piotr Gajda, Mascha Kaléko, Marcin ZegadÅ‚o, Dorde Kuburić, poezja angielska w tÅ‚um. Macieja FroÅ„skiego, Cecilia Woloch, Jana Orlovà, PaweÅ‚ Nowakowski, Juliusz Pielichowski, Adam RaczyÅ„ski, Zenon KaÅ‚uża oraz blok tekstów poÅ›wiÄ™cony zmarÅ‚emu we wrzeÅ›niu Jurkowi Suchankowi (poetÄ™ wspominajÄ…: Edyta Antoniak-Kiedos, Wojciech Brzoska, Maciej Melecki,…

AFRONT nr 2(5)/2018

AFRONT nr 2(5)/2018

W numerze 2(5)/2018, na 204 stronach, m.in.: POEZJA: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Alejandra Pizarnik, Maciej Melecki, Mary O’Donnel, RafaÅ‚ Kierzynka, Victor Ficnerski, SaÅ›a Radojćić, Krzysztof Szatrawski, Refik Licina, Konrad WojtyÅ‚a, Joanna Aglaja Joy, Andrzej MuszyÅ„ski, Jakub Bednarczyk, Mateusz Melanowski, Wiktor GoÅ‚uszko, Katarzyna Zwolska-PÅ‚usa, Waldemar Kazubek, Kazimierz Kyrcz Jr., MiÅ‚osz Waligórski, Mateusz Wabik, Dominik Å»yburtowicz; recenzje poetyckie JarosÅ‚aw…

AFRONT nr 1(4)/2018

AFRONT nr 1(4)/2018

W numerze 1(4)/2018, na 188 stronach, m.in.: POEZJA: Genowefa Jakubowska-FijaÅ‚kowska, Anna NasiÅ‚owska, Joanna Fligiel, Maciej Robert, Wojciech Brzoska, RafaÅ‚ Gawin, Piotr Mierzwa, Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, Ewa Olejarz, Franciszek Nastulczyk, Grzegorz Latos PROZA i inne: Tomasz Jastrun, Antoni PieÅ„kowski (dramat), Jerzy Suchanek, Joanna Skwarek, Elżbieta ŁapczyÅ„ska, Aleksandra NizioÅ‚, Jerzy Marciniak, Grzegorz PeÅ‚czyÅ„ski WYWIADY: Adam PieroÅ„czyk (rozmawia MirosÅ‚aw…

AFRONT nr 3/2017

AFRONT nr 3/2017

W numerze 3/2017, na 160 stronach, m.in.: POEZJA: Jacek PodsiadÅ‚o, Dorota Ryst, MaÅ‚gorzata PoÅ‚udniak, Marta Jurkowska, Marie Iljašenko (tÅ‚. Zofia BaÅ‚dyga), Pavel Řezníček (wiersze tÅ‚um. Jan Faber i Franciszek Nastulczyk), Ryszard Smolak, Jacek Kowalski, Waldemar Jocher, MirosÅ‚aw G. Majewski, Damian Dawid Nowak, Kamil Pietrzyk, Mariusz S. Kusion, Tadeusz Zawadowski, Agata Cichy, Janusz RadwaÅ„ski PROZA I…