III Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej Olkusz 2017

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na III Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej Olkusz 2017. Festiwal ten jest jedyną tego typu imprezą w Polsce, łączącą kilka dziedzin artystycznych: muzykę poważną, w tym operową i sztuki malarskie. Festiwal odbywa się w dniach 21, 23 i 28 kwietnia. W pierwszym dniu, o godz. 17.30, zaplanowano wernisaż dwóch wystaw; malarstwa Antoniego Cygana, absolwenta krakowskiej ASP, autora kilku cykli Drogi Krzyżowej, w tym m.in. w Bazylice w Licheniu. Na drugiej – otwieranej w tym samym czasie – wystawie zaprezentowane zostaną makiety obiektów sakralnych autorstwa Sławomira Kaczora, filozofa, poety, miłośnika architektury. Tego samego dnia, ale o godz. 19.00, także w BWA wystąpi sopranistka Paulina Stach, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, artystka chóru Opery Krakowskiej, w której repertuarze są arie z oper Mozarta, Vivaldiego i Rossiniego; na fortepianie towarzyszyła jej będzie Joanna Steczek. Podczas otwarcia III Festiwalu Sztuki i Muzyki Sakralnej dyrektor Galerii BWA w Olkuszu, artysta plastyk Stanisław Stach odbierze z rąk przedstawiciela Sejmiku Małopolskiego Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, do której to nagrody został nominowany przez Fundację Kultury „Afront”. Z kolei 23 kwietnia, o godz. 18.00, w Bazylice olkuskiej wystąpi mezzosopranistka Monika Korybalska i baryton Michał Kutnik, oboje są solistami Opery Krakowskiej, będzie im akompaniować pianistka Kristina Kutnik; w programie wieczoru muzyka sakralna m.in. Jana Sebastiana Bacha, Schuberta, Albinoniego, Mozarta, Rawela i Morricone. W ostatnim dniu III FSiMS – 28 kwietnia, o godz. 19.00, również w Bazylice olkuskiej odbędzie się koncert cenionego Zespołu Cracovie Ensemble. Powstały w 1999 r. Cracovie Ensemble składa się z najlepszych instrumentalistów Opery Krakowskiej, w jego repertuarze dominują dzieła z epoki baroku i klasycyzmu; zespół koncertował z wieloma wybitnymi solistami. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Ks. Dr Piotr Skucha – Biskup Pomocniczy Diecezji Sosnowieckiej, Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Paweł Piasny – Starosta Powiatu Olkuskiego, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Wszystkie koncerty są bezpłatne!