Potrójne spotkanie autorskie w Bielsku-Białej

Fotoreportaż ze spotkania z autorami związanymi z kwartalnikiem „Afront”, które odbyło się w sobotę 14 kwietnia w Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta w Bielsku-Białej. Gospodarzem spotkania był Tadeusz Modrzejewski, twórca Muzeum, który znany jest z tego, że ręcznie przepisuje i ilustruje książki największych polskich literatów, m.in. Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Adama Mickiewicza. Tadeusz pokazywał nam przepisane przez siebie i zilustrowane trzy tomy m.in. „Roku 1794” W. Reymonta, czy „Fermentów” (które Reymont pisał podczas pracy na kolei, być może na stacji w Bukownie k. Olkusza). Następnie odbyło się już spotkanie z bohaterami wieczoru: Ewą Olejarz, Kariną Stempel i Robertem Feszakiem. Robert czytał wiersze z wydanego przez naszą fundację tomiku „Dziś bawiłem się gdzie indziej” (Bukowno 2017). Zdjęcia: Olgerd Dziechciarz.