Spotkanie autorskie z Iwoną Młodawską-Waterson

Olkuska poetka Iwona Młodawska-Waterson spotkała się z czytelnikami w olkuskim Zespole Szkół nr 4 w piątek 18 maja 2018. Autorka promowała swój debiutancki tomik „Krucza Góra”, wydany przez Fundację Kultury „Afront”.

Iwona Młodawska-Waterson, z wykształcenia anglistka, jest autorką wierszy, krótkich utworów prozą i tłumaczką literatury. Jako poetka debiutowała na łamach nieistniejącego już „Kwartalnika Powiatu Olkuskiego”. Jej pierwszy tomik poetycki ukazał się w zeszłym roku. Tytuł pochodzi od nazwy jeden z ulic w Olkuszu.

Publiczność przywitała dyrektorka szkoły Marida Zoń. Spotkanie – tak, jak cały cykl „Galeria Olkuskich Poetów” w olkuskiej „Budowlance” – poprowadził Marcin Tomsia, polonista i również bardzo ciekawy poeta. Przedstawił on też prezentację multimedialną opartą na fragmentach wierszy poetki i zdjęciach jej autorstwa.

Dowiedzieliśmy się m.in., że oprócz literatury Autorkę inspiruje malarstwo, a w mniejszym stopniu – muzyka. Usłyszeliśmy też, że wiersze wypełniające tomik powstały na przestrzeni kilkunastu lat – co było dość zaskakujące, wziąwszy pod uwagę jego spójność stylistyczną.

Na widowni można było spotkać osoby w bardzo różnym wieku. W spotkaniu wzięła udział Karina Stempel-Gancarczyk – poetka i redaktorka wielu książek, wśród nich również „Kruczej Góry”. Fundację Kultury „Afront” reprezentował jej prezes Olgerd Dziechciarz.

Jarosław Nowosad