Promocja książki Janusza Czerniaka „Szukam w życiu wolnego miejsca” – galeria

10 czerwca w olkuskim BWA odbyło się współorganizowane przez naszą Fundację spotkanie poświęcone pamięci zmarłego przed pięcioma laty olkuskiego poety, malarza i muzyka Janusza Czerniaka. Podczas wieczoru zaprezentowano wydaną przed kilkoma dniami przez Fundację Kultury AFRONT książkę „Szukam w życiu wolnego miejsca. Utwory wybrane” Janusza Czerniaka. Tom zredagował poeta i prozaik Jarosław Nowosad.

Janusz Czerniak odszedł od nas nagle – mając zaledwie 56 lat. Pozostawił po sobie wiele bardzo dobrych wierszy, których tylko niewielka część znalazła się w jedynym wydanym za życia indywidualnym tomiku poetyckim pt. „Czarne liście”. Tom ten ukazał się wiele lat temu, w skromnym nakładzie 200 egzemplarzy, i dziś jest już nieosiągalny. Cześć wierszy znaleźć można w wydawnictwach zbiorowych, antologiach i prasie, ale większość pozostawała w maszynopisach, a nawet w rękopisach.

Książka Janusza Czerniaka „Szukam w życiu wolnego miejsca”, poza wyborem wierszy i prozy, zawiera także zapis ostatniej rozmowy, którą przeprowadził z poetą niedługo przed śmiercią artysty Olgerd Dziechciarz, oraz część albumową, w której publikujemy kilkanaście zdjęć Jego malarstwa i rysunków. Mamy nadzieję, że niniejszy tom przyczyni się do utrwalenia pamięci o tym wspaniałym człowieku i nietuzinkowym artyście.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie i pomoc w wydaniu tej publikacji; córce Janusza Kindze Tomczyk za zaufanie i udostępnienie dorobku pisarskiego Ojca. Podziękowania należą się również Barbarze Szczurek, Irenie Włodarczyk i Adamowi Sowuli – za zachowanie wielu nieznanych utworów poetyckich Janusza Czerniaka oraz Barbarze Sygulińskiej – za zdjęcie poety, które ozdobiło okładkę tomu. Wyrażamy wielką wdzięczność Mecenasom książki, w tym w szczególny sposób – Urzędowi Miasta i Gminy Olkusz, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. Krótko mówiąc – bez Was wszystkich nie byłoby tej publikacji.

Książkę można nabyć, składając zamówienie drogą mailową na adres: afront.fundacja@wp.pl

Cena: 40 zł + koszt przesyłki

UWAGA: nie wysyłamy przesyłek poza granice Polski

Fundacja Kultury AFRONT

 

Rekomendacja:

Poezja Janusza Czerniaka to poezja codzienności, lecz ta codzienność jest tak opisana, przedstawiona, że nagle przestaje być zwyczajną codziennością – wrą pod nią: miłość, tęsknoty, świadomość przemijania, smutek utraconego. Czytajcie te wiersze, by odsłaniać w rzeczywistości inne sensy; to, co nieokreślone, co pozornie bywa przed nami zakryte.

Łukasz Jarosz

 

Janusz Czerniak

Miejsce

szukam w życiu wolnego miejsca

jak w przepełnionym autobusie

nie ma już wolnych domów

wolnych przedpokoi

łazienek i łóżek

ludzi wolnych

szukam

wysiądę na pierwszym przystanku

tam gdzie las

i nie wypłoszone jeszcze ptaki

bezludna jeszcze polana

niebo bezchmurne

może to ten przystanek?