Promocja książki Janusza Czerniaka

4 października w olkuskim Klubie „Przyjaźń” odbyło się spotkanie promujące wydaną przez Fundację Kultury AFRONT książkę Janusza Czerniaka „Szukam w życiu wolnego miejsca”. Promocji wydawnictwa towarzyszył koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Doroty Stachowicz-Mączki i Michała Mączki oraz grupy instrumentalno-wokalnej pod kier. Franciszka Dudka. Wykonano utwory do wierszy Janusza Czerniaka i tekstów innych olkuskich poetów. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich.

Janusz Czerniak (1955–2012) – poeta, malarz, muzyk. Utalentowany wszechstronnie. Laureat kilku nagród literackich. Jego specjalnościami były: malarstwo sztalugowe, akwarele, rysunek tuszem, rzeźba w piaskowcu, granicie, drzewie. Autor dwóch tomów poetyckich: „Czarne liście” i „Trzy serca” (wespół z Ireną Włodarczyk i Mariuszem Majtą).

Książka Janusza Czerniaka „Szukam w życiu wolnego miejsca…”, poza wyborem wierszy i prozy, zawiera także ostatni wywiad, jakiego poeta udzielił na krótko przed śmiercią Olgerdowi Dziechciarzowi, oraz część albumową, w której publikujemy kilkanaście zdjęć jego malarstwa i rysunków.