„Żydowski Olkusz” – galeria zdjęć ze spotkania

27 września w olkuskim BWA odbyło się spotkanie promujące dwa wydawnictwa poświęcone tematyce olkuskich Żydów. O książce Mosze Bergera „W tajgach Sybiru” (Wyd. Austeria) opowiadał prof. Michał Ostrowski (autor wstępu do publikacji), a o książce „Zagłada olkuskich Żydów” (Wyd. Fundacja Kultury AFRONT) mówił jej autor – Krzysztof Kocjan. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarskich Mosze Bergera, podarowana przez niego przed laty Galerii BWA w Olkuszu.

Mosze Berger – W TAJGACH SYBIRU (Wydawca: Austeria)
„Wspomnienia Mosze Bergera to unikalny obraz czasów II wojny światowej, wojny, która zrujnowała los społeczności żydowskiej w Europie. Mosze Berger przeżył wojnę i pozostawił świadectwo tego czasu obejmujące początki wojny w Olkuszu, trudną ucieczkę wraz z siostrą z terenów Polski zajętych przez Niemców do części sowieckiej, potem – po odmowie przyjęcia sowieckich paszportów – wywózkę na Sybir, w końcu powrót do Polski i Olkusza po wyzwoleniu, gdzie nie czekał jednak na niego rodzinny dom…”
(ze wstępu Michała Ostrowskiego)

Krzysztof Kocjan – ZAGŁADA OLKUSKICH ŻYDÓW (Wydawca: Fundacja Kultury AFRONT)
W czerwcu tego roku ukazało się drugie, poprawione i znacząco rozszerzone wydanie książki Krzysztofa Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów”. Książka liczy ponad 250 stron, zawiera bardzo wiele nieznanych zdjęć i dokumentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.