Spotkanie z Kariną Stempel – galeria

W miniony piątek, 19 maja, w olkuskim PTTK odbył się wykład Kariny Stempel zatytułowany: Rumunia po polsku, czyli „kraj smutny, pełen humoru”. W ramach wykładu autorka opowiadała o swoich wyprawach do Rumunii oraz zaprezentowała zdjęcia wykonane podczas tychże wyjazdów naukowych. Prezentacja została przygotowana w ramach grantu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”,…