„Żydowski Olkusz” – galeria zdjęć ze spotkania

27 września w olkuskim BWA odbyło się spotkanie promujące dwa wydawnictwa poświęcone tematyce olkuskich Żydów. O książce Mosze Bergera „W tajgach Sybiru” (Wyd. Austeria) opowiadał prof. Michał Ostrowski (autor wstępu do publikacji), a o książce „Zagłada olkuskich Żydów” (Wyd. Fundacja Kultury AFRONT) mówił jej autor – Krzysztof Kocjan. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarskich Mosze Bergera,…