Spotkanie autorskie z Kariną Stempel – zaproszenie

Wraz z Galerią Literacką przy GSW BWA w Olkuszu zapraszamy na spotkanie z poetką Kariną Stempel, laureatką 4. Konkursu Dużego Formatu (2016), którego owocem jest jej druga książka poetycka pt. „Noc w Nome”.  Karina Stempel debiutowała „Rokiem Drewnianego Konia” (Wrocław 2015). Publikowała w czasopismach papierowych i wirtualnych (m.in. w „Helikopterze”, „Frazie”, „Kwartalniku Powiatu Olkuskiego” i „sZAFie”). Wiersze z „Roku Drewnianego Konia” ukazały się także w „Przewodniku po zaminowanym terenie” (Wrocław 2016).

Data i miejsce spotkania: 10.02.2017, godz.18.00, BWA Olkusz, ul. Szpitalna 34.