Promocja książki Olgerda Dziechciarza „W Olkuszu, czyli nigdzie”

14 grudnia w olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA odbyło się spotkanie z Olgerdem Dziechciarzem, autorem książki „W Olkuszu, czyli nigdzie”, wydanej przez Fundację Kultury AFRONT. Wieczór autorski poprowadził Jarosław Nowosad.

Publikacja została dofinansowana przez firmę Boltech sp. z o.o.

Jarosław Nowosad: „Wg strony tytułowej to zbiór felietonów; faktycznie twórczość publicystyczna Olgerda Dziechciarza od dawna oscyluje pomiędzy felietonem, humoreską i nowelistyką w tonie przypowieści. Pod tym względem przypomina trochę Wiecha z jego „felietonami turystyczno-sportowymi” z serii „Zero do kółka”. Ale też absurdalne nieraz historyjki Dziechciarza mają sporo z psychologiczno-socjologicznego surrealizmu Mrożka. Szczególnie dobrze widać to w krótkiej nowelce (właściwie bez cech felietonu) pt. „Kapral ma zawsze rację”. To takie typowo mrożkowskie „co by było, gdyby”. Gdyby więc Olgerd kiedyś planował wydanie jakiegoś tomu opowiadań wybranych, optowałbym za umieszczeniem w nim tego tekstu bardziej niż jakiegokolwiek innego. Na drugim miejscu w omawianym zbiorze postawiłbym „Wszyscy winniśmy zamienić się w słupy soli”…

Znajdziemy w tych krótszych lub dłuższych kawałkach prozy sporo obserwacji społecznych i takichże spostrzeżeń (z reguły celnych), lecz przede wszystkim są to opowiastki o spotkaniach przypadkowych ludzi. Z różnic osobowościowych, rozbieżności doświadczeń życiowych, niezgodności poziomów i rodzajów wykształcenia, ilorazów inteligencji, last but not least – stopnia trzeźwości wynikają sytuacje bardziej lub mniej śmieszne, często groteskowe, niekiedy idiotyczne. Jednak największą siłą pisarstwa Dziechciarza jest jego styl – kpiarski, chwilami świadomie błazeński, nie stroniący od zabaw słownych, a przy tym bardzo lapidarny, czasem jednym ironicznym zdaniem podsumowujący czyjś stan psychiczny, nastrój lub… nieczystość intencji. W sumie – kolejny mocny zbiór krótkich form prozatorskich Dziechciarza. Może i miejscami nierówny, ale na pewno nie pozbawiony przebłysków geniuszu”.

Książkę można nabyć, składając zamówienie na adres mailowy: afront.fundacja@wp.pl wraz z dokonaniem wpłaty 30 zł (+ 7,20 zł koszt przesyłki na terenie Polski) na konto bankowe Fundacji:
Bank Pekao SA, nr rachunku bankowego: 08 1240 4966 1111 0010 7028 1339.

Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wydanie kolejnych numerów kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”.