|

Podróż w nieznane

Postmodernistyczna gra konwencji? Wszyscy to pamiÄ™tamy. Podróże krÄ™tym szlakiem poprzez rozmaite stylistyki, wrÄ™cz odmienne „Å›wiaty” literackie, wedle recepty dekonstruktywistycznej. „Jazdy” doprawione autotematyzmem, który chwilami zamieniaÅ‚ powieść w „metapowieść”, czyli książkÄ™ o pisaniu książki… Zwariowane podróże poprzez kulturÄ™. Polscy autorzy szczególnie wiele takich zabaw urzÄ…dzali sobie w latach osiemdziesiÄ…tych i dziewięćdziesiÄ…tych. Obok mÅ‚odych twórców do gry…

Ratoń 2016

PaweÅ‚ Podlipniak zostaÅ‚ laureatem pierwszej nagrody XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia. RozstrzygniÄ™cie konkursu odbyÅ‚o siÄ™ 19 listopada 2016 roku w Galerii Sztuki WspóÅ‚czesnej BWA w Olkuszu. Przypomnijmy: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia odbyÅ‚ siÄ™ po raz pierwszy w 2005 roku. Pierwotna inicjatywa wyszÅ‚a od trzech olkuskich poetów – Olgerda Dziechciarza, SÅ‚awomira Elsnera…

XVI Olkuskie Zaduszki Jazzowe

Czy można z utÄ™sknieniem czekać na listopad? Co innego na antypodach – tam jest odpowiednikiem naszego maja – ale na naszej póÅ‚kuli? Czekać na deszcz (nieraz ze Å›niegiem) i zimny wiatr, na szare niebo i wczesny zmrok?! Można… jeżeli jest siÄ™ jazzfanem. Listopad – to czas Zaduszek Jazzowych. Zwyczaj urzÄ…dzania takich imprez wywodzi siÄ™ stamtÄ…d,…

Spotkanie z poetką Marią Jastrzębską

Razem z GaleriÄ… Sztuki WspóÅ‚czesnej BWA w Olkuszu i Stowarzyszeniem Å»ywych Poetów z Brzegu zapraszamy na spotkanie z poetkÄ… MariÄ… JastrzÄ™bskÄ…, podczas którego odbÄ™dzie siÄ™ promocja jej dwujÄ™zycznego tomu wierszy pt.”Cedry z Walpole Park”. Maria JastrzÄ™bska (ur.1953) – anglojÄ™zyczna poetka, tÅ‚umaczka, dramatopisarka, redaktorka i animatorka kultury, polskiego pochodzenia. Jako czteroletnie dziecko wyemigrowaÅ‚a na staÅ‚e z rodzinÄ……

Stanisław Stach naszym kandydatem do nagrody Cordis Nobilis

StanisÅ‚aw Stach jest naszym kandydatem do VIII edycji Nagrody dla Osób DziaÅ‚ajÄ…cych na Rzecz Dobra Innych Cordis Nobilis. Nagrody Cordis Nobilis przyznawane sÄ… w celu szczególnego docenienia i wyróżnienia osób i organizacji zwiÄ…zanych z Olkuszem, które dziaÅ‚ajÄ… na rzecz innych osób. KandydaturÄ™ StanisÅ‚awa Stacha, olkuskiego malarza i dyrektora Galerii Sztuki WspóÅ‚czesnej BWA w Olkuszu, zgÅ‚osiliÅ›my…

Nasi kandydaci do ONA

31 października zgÅ‚osiliÅ›my kandydatów do Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Jest ona przyznawana twórcom i animatorom kultury za osiÄ…gniÄ™cia w dziedzinie twórczoÅ›ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. WrÄ™czana jest corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i sÅ‚uży popularyzacji osiÄ…gnięć olkuskich twórców wÅ›ród mieszkaÅ„ców Olkusza i regionu. Naszym kandydatem w kategorii „za caÅ‚oksztaÅ‚t osiÄ…gnięć twórczych” jest poeta…

|

Punk bez sztampy

Olkuskie trio Do Góry Nogami gra punk-rocka z wyraźnymi elementami post-punku. Ich debiutanckiej pÅ‚ycie patronuje wyraźnie duch polskiego punka lat 80. A jednak sÅ‚ychać na tym krążku coÅ› jeszcze, co wyróżnia go z natÅ‚oku dzisiejszych produkcji – nazwijmy je tak – neopunkowych. Jego twórcy pamiÄ™tajÄ… mianowicie, że rock to nie tylko punk, i dajÄ… temu…

Rozmowa z oceanem (albo: czy obcy jest obcy?)
|

Rozmowa z oceanem (albo: czy obcy jest obcy?)

NieÅ‚atwo jest porozumieć siÄ™ dwóm osobom mówiÄ…cym różnymi jÄ™zykami. Jeszcze wiÄ™ksze trudnoÅ›ci nastÄ™pujÄ…, gdy co najmniej jedna ze stron uważa wÅ‚asny jÄ™zyk za jedyny możliwy… lub jedyny dopuszczalny. W powieÅ›ci StanisÅ‚awa Lema „Solaris” ziemscy astronauci odkrywajÄ… na odlegÅ‚ej planecie nieznanÄ… formÄ™ życia – ocean biologicznej plazmy, zajmujÄ…cy praktycznie caÅ‚Ä… powierzchniÄ™ globu. Jest on zdolny nie…

Epitafium dla redaktora
|

Epitafium dla redaktora

Za kratÄ… w oknie padaÅ‚ Å›nieg. Aby go zobaczyć, trzeba by zgasić Å›wiatÅ‚o i wspiąć siÄ™ na palce, na co nikt z siedzÄ…cych w piwnicy nie miaÅ‚ czasu, ale pÅ‚atkom Å›niegowym byÅ‚o to najwyraźniej obojÄ™tne. BiaÅ‚a pryzma coraz wyżej pięła siÄ™ po szybie. Mateusz oderwaÅ‚ senny wzrok od okna, by spojrzeć na ukoÅ„czony tytanicznym wysiÅ‚kiem…