Nasi kandydaci do ONA

31 października zgłosiliśmy kandydatów do Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Jest ona przyznawana twórcom i animatorom kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczana jest corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i służy popularyzacji osiągnięć olkuskich twórców wśród mieszkańców Olkusza i regionu. Naszym kandydatem w kategorii „za całokształt osiągnięć twórczych” jest poeta i muzyk Łukasz Jarosz. W kategorii „animator kultury” zaproponowaliśmy pisarza, publicystę, propagatora dialogu…