Nuty życia – recenzja płyty Marceliny Gawron
|

Nuty życia – recenzja płyty Marceliny Gawron

MaÅ‚y klub (miaÅ‚em dopisać: „lub kameralna knajpka”, ale to za dobra muzyka jak na takie miejsce!) gdzieÅ› na przeÅ‚omie lat 50./60. Na estradzie gra combo, którego „trzonem” jest klasyczne trio jazzowe (fortepian, kontrabas, perkusja), na solówki wchodzi trÄ™bacz, ale postaciÄ… centralnÄ… jest wokalistka. Åšpiewa gÅ‚osem ciepÅ‚ym, gÅ‚Ä™bokim, trochÄ™ ciemnym – acz, jak siÄ™ okaże, kryjÄ…cym…

Niebo gwiaździste we mnie. O „Remedorium” Dominika Żyburtowicza
|

Niebo gwiaździste we mnie. O „Remedorium” Dominika Żyburtowicza

Najnowsza książka Dominika Å»yburtowicza „Remedorium” jest zbiorem wierszy dojrzaÅ‚ych, które powstawaÅ‚y w przeciÄ…gu kilkunastu lat drogi poetyckiej autora, w centrum uwagi znajduje siÄ™ czÅ‚owiek z jego indywidualizmem i oddzielnoÅ›ciÄ… przeżyć. A jednoczeÅ›nie, dokÅ‚adna obserwacja odkrywa paradoksalnÄ… prawidÅ‚owość, że mimo to, wszystko zwiÄ…zane jest ze wszystkim, a ludzie okazujÄ… siÄ™ być ważnymi ogniwami tej nieskoÅ„czenie rozgaÅ‚Ä™zionej…

Do Góry Nogami po raz drugi! – o albumie „Ultra” DGN
|

Do Góry Nogami po raz drugi! – o albumie „Ultra” DGN

JesieniÄ… AD 2016 dostaÅ‚em do rÄ…k pierwszÄ… pÅ‚ytÄ™ tria Do Góry Nogami (o której pisaÅ‚em w pierwszym numerze „Afrontu” z 2017). Minęły prawie trzy lata, w ciÄ…gu których z tercetu zrobiÅ‚ siÄ™ kwartet (skÅ‚ad zasiliÅ‚ drugi gitarzysta, niejaki Donald Strychnina). Kiedy piszÄ™ te sÅ‚owa, jest sierpieÅ„ 2019, a w moim odtwarzaczu krÄ™ci siÄ™ „przedpremierowo” CD-R…

Kinga Weronika de Walla „Twarze niedomknięte” – recenzja książki
|

Kinga Weronika de Walla „Twarze niedomknięte” – recenzja książki

Piotr Wiktor Lorkowski recenzuje książkÄ™ Kingi Weroniki de Walli „Twarze niedomkniÄ™te” (Wyd. Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2017). Zapraszamy do lektury. Debiut. ObjÄ™toÅ›ciowo szczupÅ‚y, acz z potencjaÅ‚em. Wiersze, oscylujÄ…ce pomiÄ™dzy wrażeniami a wizjami. Ta pierwsze sÄ… czÄ™sto jesienne. Te drugie – barwi nokturnowy mrok; niekiedy rozÅ›wietlany gorÄ…cym albo chÅ‚odnym pÅ‚omieniem. ÅšniÄ… siÄ™ w nich sny na…

Przed burzą. O płycie „Nie mogę zasnąć, Kochanie…” zespołu Po Burzy
|

Przed burzą. O płycie „Nie mogę zasnąć, Kochanie…” zespołu Po Burzy

PÅ‚yta zespoÅ‚u Po Burzy jest przyjemnym zaskoczeniem. MÅ‚odzi muzycy wychodzÄ… poza utarte kanony „piosenki poetyckiej” w stronÄ™ żywioÅ‚owego folk-rocka. Debiut fonograficzny Po Burzy, zatytuÅ‚owany „Nie mogÄ™ zasnąć, Kochanie…”, trwa niewiele ponad póÅ‚ godziny. W latach sześćdziesiÄ…tych tak krótki album nikogo by specjalnie nie zdziwiÅ‚, ale dziÅ› ortodoksi uznajÄ… go prawdopodobnie raczej za EP-kÄ™ niż za…

Muzyka na długą podróż
|

Muzyka na długą podróż

Debiutancka pÅ‚yta krakowskiej gitarzystki Kasi Zawieracz nosiÅ‚a tytuÅ‚: „To, co lubiÄ™”. Jej drugi już album, „Podróż”, per analogiam mógÅ‚by być zatytuÅ‚owany: „To ja”. A być może nawet „my”. Jakkolwiek pÅ‚yta jest przede wszystkim dzieÅ‚em liderki, która skomponowaÅ‚a gros piosenek i napisaÅ‚a niemal wszystkie teksty, istotny wkÅ‚ad (o którym bÄ™dzie później) miaÅ‚a również ekipa muzyków, w…

W królestwie Dyrektora Alienacji. O książce Jarosława Prokopa „Człowiek z szóstego piętra”
|

W królestwie Dyrektora Alienacji. O książce Jarosława Prokopa „Człowiek z szóstego piętra”

W „CzÅ‚owieku z szóstego piÄ™tra” JarosÅ‚aw Prokop przywoÅ‚uje postmodernistyczne fascynacje sprzed ćwierćwiecza. Wychodzi mu to dość zgrabnie. Postmodernizm należy już dziÅ› uznać za kierunek nieco przebrzmiaÅ‚y, ale to oczywiÅ›cie nie powód do zarzutów. W koÅ„cu chÅ‚opcy z Marillionu, debiutujÄ…c w roku 1983 (a wiÄ™c w czasach dominacji heavy metalu i new romantic), również nawiÄ…zywali do…

Z Kariną Stempel krążąc po Nome
|

Z Kariną Stempel krążąc po Nome

W poÅ‚owie roku 2015 Karina Stempel zadebiutowaÅ‚a zbiorem wierszy pt. „Rok Drewnianego Konia”. Dodajmy: byÅ‚ to bardzo udany debiut. Teraz utalentowana wolbromianka powraca z nowym tomem – jeszcze lepszym, bardziej spójnym i… mroczniejszym. „Rok Drewnianego Konia” jest pod wzglÄ™dem konstrukcji dość typowym tomikiem utworów poetyckich. I owszem, to bardzo dobry tomik. Prezentuje dojrzaÅ‚Ä…, spójnÄ… poetykÄ™…

Jakby widziała po raz pierwszy… – o tomiku poezji Marii Jastrzębskiej
|

Jakby widziała po raz pierwszy… – o tomiku poezji Marii Jastrzębskiej

Maria JastrzÄ™bska od dzieciÅ„stwa mieszka w Anglii. Wiersze pisze i publikuje po angielsku; w tym jÄ™zyku ukazaÅ‚y siÄ™ wszystkie jej dotychczasowe zbiory poezji. „Cedry z Walpole Park” sÄ… jej pierwszÄ… książkÄ… wydanÄ… po polsku. „Cedry z Walpole Park” – to wybór wierszy poetki z ostatnich lat, z trzech najnowszych tomików. Troje tÅ‚umaczy – Anna BÅ‚asiak,…

Silva rerum. O książce Martyny Flemming „Życie pechowej emigrantki”
|

Silva rerum. O książce Martyny Flemming „Życie pechowej emigrantki”

Czym jest spisane przez MartynÄ™ Flemming „Å»ycie pechowej emigrantki”? PamiÄ™tnikiem? Zbiorem reportaży, felietonów i opowiadaÅ„? Poradnikiem turysty i emigranta? Jest tym wszystkim po trochu. A co lepsze, jest to bardzo dobrze napisane i bardzo dobrze siÄ™ to czyta! Zacznijmy od okÅ‚adki… Wiem, nie ocenia siÄ™ książki po okÅ‚adce, ale oprawa graficzna jest tym, co widzimy…

|

Jeszcze dalej poza ramy

Kilka lat temu, w 2011 roku, w cyklu „Galeria Literacka BWA” ukazaÅ‚ siÄ™ debiutancki tomik wierszy Marty Jurkowskiej pt. „Poza ramy”. Pięć lat później, bo pod koniec roku 2016, poetka obdarowaÅ‚a nas swoim drugim zbiorem poezji. Czy lepszym? Chyba tak! Debiutancka książeczka zaprezentowaÅ‚a czytelnikom uksztaÅ‚towany już styl Jurkowskiej. Jest ona, najkrócej mówiÄ…c, „poetkÄ… obrazu”. Nieprzypadkowo…

|

To wszystko dzieje się naprawdę. O poezji Łukasza Jarosza

1. Mam pisać o wierszach, o których w znacznej mierze już pisaÅ‚em. Takie powroty sÄ… zawsze okazjÄ… do spojrzenia tzw. „Å›wieżym okiem”, a wiÄ™c do weryfikacji uprzednich sÄ…dów. W niniejszej recenzji nie uniknÄ™ wiÄ™c zaprzeczania temu, co niegdyÅ› napisaÅ‚em, ani też powtórzenia wielu wczeÅ›niejszych myÅ›li. W takich przypadkach jest to nieuchronne. Najnowsza książka Łukasza Jarosza,…